Algemeen Bijzonder Onderwijs

De groep Algemeen Bijzonder Onderwijs zet zich in voor personeel op algemeen bijzondere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Algemeen bijzonder onderwijs is toegankelijk voor alle leerlingen en gericht op sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, los van een bepaald levensbeschouwelijk of politiek uitgangspunt.

Historisch gezien zijn aan de ene kant de scholen van ’t Algemene Nut voorlopers van het algemeen bijzonder onderwijs. Aan de andere kant zijn er de scholen die werken vanuit vernieuwingsconcepten zoals bijvoorbeeld Dalton, Montessori of Freinet en andere onderwijsconcepten. Ook daar staat de individuele en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen centraal. Medewerkers van brede scholengemeenschappen voor beroepsonderwijs kunnen zich ook aansluiten bij deze groep. Een belangrijk uitgangspunt van een algemeen toegankelijke bijzondere school is het ruimte bieden aan ieders talent om daarmee de gelijke kansen te bevorderen.

Wat doet de groep Algemeen Bijzonder Onderwijs?

  • Organiseert scholingsactiviteiten rond de algemene toegankelijkheid van het algemeen bijzonder onderwijs.
  • Organiseert bijeenkomsten over onderwijsvernieuwingen en de invloed die deze hebben op de vernieuwingsconcepten.
  • Behartigt en bewaakt samen met het personeel de toegankelijkheid van algemeen bijzondere scholen.
  • Verbindt actuele onderwijsthema’s aan het personeel op algemeen bijzondere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Geeft advies aan het AOb-bestuur.
  • Onderhoudt contacten met andere partners die betrokken zijn bij het algemeen bijzonder onderwijs, zoals de vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs (VBS) en de VOS/ABB.

Word actief!

Het groepsbestuur is op zoek naar geïnteresseerde AOb-leden uit het de algemeen bijzondere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs om samen de groep verder vorm te geven. De voorzitter is Hans de Vries. Wil je actief zijn en meedenken? Meld je dan aan bij Frits Fraanje via ffraanje@aob.nl.

Je als AOb-lid aansluiten bij deze groep kan ook via de persoonlijke omgeving MijnAOb.