In het mbo en hbo is het ziekteverzuim onder medewerkers gestegen in 2018.
In het mbo en hbo is het ziekteverzuim onder medewerkers gestegen in 2018.

Beeld: Pixabay

Ziekteverzuim in mbo en hbo neemt toe

Het ziekteverzuim bij onderwijspersoneel in zowel het mbo als hbo is toegenomen in 2018 vergeleken met het jaar ervoor. In beide onderwijssectoren is het verzuim het hoogst onder oudere werknemers. In het hbo kwam het ziekteverzuim in 2018 uit op het hoogste niveau in de afgelopen tien jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds Mbo (SOM) en Zestor in het hbo. Onlangs publiceerde SOM de verzuimcijfers over 2018. Zestor bracht afgelopen juli een rapport uit op basis van gegevens die waren aangeleverd door alle 36 hogescholen in het land.

Stijging

In het mbo steeg het percentage dat aangeeft hoeveel werktijd verloren gaat door ziekte – het ziekteverzuim – licht van 5,6 procent in 2017 naar 5,7 procent in 2018. In 2016 ging het nog om een percentage van 5,3 procent.

Geen ziekmelding

Gemiddeld waren mbo-docenten en ondersteuners (onderwijsbeheerspersoneel) vorig jaar 21,8 dagen ziek. Een jaar ervoor ging het om 20,1 dagen. Op roc’s, aoc’s en vakscholen daalde daarnaast vorig jaar het percentage medewerkers dat zich het hele jaar geen één keer heeft ziek gemeld naar gemiddeld 51 procent. Daarnaast lag het ziekteverzuim bij mbo-docenten hoger dan bij ondersteuners.

In het hbo steeg het verzuimpercentage voor het derde jaar op een rij en kwam in 2018 uit op 4,8 procent. Een jaar eerder ging het om 4,4 procent. In het rapport melden de onderzoekers dat in 2018 het ziekteverzuim binnen het hbo ‘op het hoogste niveau in tien jaar’ is uitgekomen.

In het hbo steeg de het verzuimpercentage voor de derde jaar op een rij

Het aantal dagen dat hbo-medewerkers ziek thuisblijven, steeg ook van 24,4 dagen in 2017 naar bijna 26 dagen in 2018. Volgens de onderzoekers is de ziekteduur van de werknemers in deze onderwijssector de afgelopen tien jaar gestegen. ‘Deze toename is de voornaamste oorzaak van de stijging van het verzuimpercentage’, zo staat in het rapport. In het hbo is – anders dan in het mbo – het ziektepercentage juist bij ondersteunend personeel hoger dan bij collega’s die lesgeven.

Het ziekteverzuim is bij ondersteunend personeel in het hbo hoger dan bij collega’s die lesgeven

Andere beroepen

In de hele sector onderwijs lag het gemiddelde ziekteverzuim op 5,1 procent in 2018. Dat is hoger dan het gemiddelde van alle werksectoren waar het ging om 4,3 procent. Het mbo zat boven deze gemiddeldes. Het hbo zat er alleen boven in vergelijking met andere beroepen.

In beide onderwijssectoren zijn oudere werknemers van 55 jaar en ouder vaker ziek dan hun jongere collega’s. Zo was in het hbo het percentage ziekteverzuim 5,6 procent bij deze leeftijdscategorie. Bij hbo-medewerkers tussen de 25 en 34 jaar ging het om 3,35 procent ziekteverzuim.

Duurzame inzetbaarheid

De onderzoekers die het hbo onder de loep namen adviseren hogescholen om goed te kijken naar het belang van duurzame inzetbaarheid. ‘Een analyse van de huidige oorzaken van een grotere uitval is daarvoor een belangrijke basis.’

Lees ook: Opnieuw hoger ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER