Een op de acht middelbare scholieren volgt volgens de onderzoekers een vorm van schaduwonderwijs.
Een op de acht middelbare scholieren volgt volgens de onderzoekers een vorm van schaduwonderwijs.

Beeld: Pixabay

Zeeuws-Vlaamse ouders willen alle onderwijsvormen dichtbij huis

Zeeuws-Vlaamse ouders willen dat hun kinderen zo dicht mogelijk bij huis alle onderwijskansen krijgen. Een breed onderwijsaanbod met alle schoolniveaus moet daarom behouden blijven in de hele regio. Voor het verplaatsen van een deel van het onderwijsaanbod naar Terneuzen is niet veel draagvlak.

Dat blijkt uit een enquête van de Taskforce voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Bijna tweeduizend ouders uit de regio vulden de vragenlijst in. De vier vo-schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen stelden de taskforce in nadat het Zwin College in Oostburg de noodklok luidde: zonder extra geld zou de school alleen dit schooljaar nog open kunnen blijven vanwege het teruglopende leerlingaantal.

Nabij

‘De enquête onderstreept het belang voor ouders van breed en thuisnabij voortgezet onderwijs’, zegt René Smit, voorzitter van de taskforce in een persbericht. 46 procent van de ouders die wonen in de gemeente Hulst (aan de oostkant van Zeeuws-Vlaanderen) of Sluis (aan de westkant) overweegt te kiezen voor een school in België als niet alle onderwijsvormen blijven bestaan in Zeeuws-Vlaanderen. Fusies accepteren ouders wel, als daarmee het onderwijsaanbod behouden blijft.

‘De enquête onderstreept het belang voor ouders van breed en thuisnabij voortgezet onderwijs’

Het concentreren van onderwijs in Terneuzen vindt drie kwart van de ouders uit Hulst en Sluis onaanvaardbaar. Een kwart van deze ouders vindt het goed als de bovenbouwklassen naar Terneuzen gaan. Ook vinden de ouders dat hun woon-en leefomgeving onaantrekkelijker wordt als het onderwijs wordt verplaatst.

Zelfstandig

Om alle onderwijsniveaus te behouden vindt twee derde van de ouders het aanvaardbaar dat hun kind meer zelfstandig gaat werken. Combinatieklassen, afstandsonderwijs en het samenvoegen van schoolvakken wijst iets meer dan de helft van de ouders af.

80 procent van de ouders die wonen in Terneuzen zouden het geen probleem vinden als de twee middelbare scholen in de stad zouden samengaan. Ook hebben deze ouders (72 procent) begrip voor samenwerkingen met scholen in Oostburg en Hulst. 44 procent van de ouders uit deze stad vindt het prima als er bovenbouwleerlingen naar hun school komen.

Eind oktober presenteert de taskforce het hele plan voor de toekomst van het onderwijs in de krimpregio.

Meer nieuws