Zeeuws-Vlaamse Zwin College luidt noodklok

Het Zwin College in Oostburg luidt de noodklok. Als de Zeeuwse middelbare school niet snel meer geld krijgt, dan kan de school alleen aankomend schooljaar nog open blijven. Leerlingkrimp zorgt voor financiële problemen. Algemeen bestuurder/directeur Frank Neefs: “De school moet overeind blijven, je wilt niet dat leerlingen twee uur moeten reizen om op school te komen.”

Het Zwin College is een brede scholengemeenschap die vmbo tot en met vwo aanbiedt en waar 862 leerlingen op zitten. Doordat de school veel verschillende niveaus aanbiedt voor weinig leerlingen is het onderwijs duur. Neefs: “Op het vwo kom ik niet uit vanwege de kleine groepen.”

Petitie

De kans dat de school omvalt is niet onopgemerkt gebleven. Op 15 augustus hield de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een actiebijeenkomst waar ruim driehonderd mensen op af kwamen. Ook is er een petitie gestart om de school te behouden voor West Zeeuws-Vlaanderen.

“Financieel gezien kunnen we nog één schooljaar door”, zegt Neefs. Daarna zal het Rijk moeten bijspringen om alles te kunnen bekostigen, volgens de algemeen bestuurder. “Daarvoor was een plan gemaakt, alleen in juni bleek dat staatssecretaris Dekker zich wilde houden aan de normale bekostigingssystematiek en per leerling wil betalen. Dat betekent: geen extra geld.”

“Samenwerken had ik het liefst al drie jaar geleden willen doen, maar dan heb je alle vier de scholen nodig in Zeeuws-Vlaanderen. Dat hadden we allang moeten doen.”

Structurele oplossing

Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs schreef in een Kamerbrief dat schoolbesturen zelf tijdig moeten ingrijpen als ze te maken krijgen met dalende leerlingaantallen. Dekker vindt dat schoolbesturen moeten fuseren of samenwerken of een keuze moeten maken in het onderwijsaanbod. Hij stemt dan ook niet in met het plan om extra geld aan het Zwin College te geven. ‘Het voldoet niet aan mijn eis om met een structurele oplossing te komen binnen de huidige financiële kaders’, schrijft Dekker. Bovendien wil hij dat er een plan komt waar alle vo-scholen uit Zeeuws-Vlaanderen bij betrokken zijn.

Samenwerken

Samenwerking ziet bestuurder Neefs wel zitten. “Dat had ik het liefst al drie jaar geleden willen doen, maar dan heb je alle vier de scholen nodig in Zeeuws-Vlaanderen. Dat hadden we allang moeten doen.” Alle vier de vo-besturen hebben een nieuwe taskforce ingesteld om te kijken naar het behoud van de scholen en wat daarvoor moet gebeuren. “We hebben veel opties al bekeken”, zegt Neefs. “Maar als het met hetzelfde geld kan dan hoor ik het graag. Het is fijn dat alle schoolbesturen weer meedoen. Ik hoop vooral dat het verstand gaat zegevieren bij beleidsmakers.”

AOb-rayonbestuurder Jan Menger is op de hoogte van de situatie. “Ik krijg mail van verontruste docenten”, zegt Menger. “Ze maken zich zorgen over de werkdruk en het lage leerlingaantal. Zij willen dat er geld bijkomt om het onderwijs te laten voortbestaan, maar de besturen moeten wel veel beter gaan samenwerken of fuseren. Er zijn te weinig leerlingen, dat is de werkelijkheid.”

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER