Gemiddeld 50 procent van de basisschoolleraren, hoogleraren en docenten uit het voortgezet onderwijs werkten in 2017 regelmatig over.
Gemiddeld 50 procent van de basisschoolleraren, hoogleraren en docenten uit het voortgezet onderwijs werkten in 2017 regelmatig over.

Beeld: Typetank

Werknemers onderwijssector werken steeds meer over

De helft van de leraren werkt regelmatig over. 50 procent gaf aan vorig jaar gemiddeld zes uur per week extra te werken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het bureau presenteert vandaag cijfers over werken buitenom de officiële tijd.

Het regelmatig overwerken in de pedagogische sector is sinds 2013 toegenomen van 40 naar 45 procent in 2017. Ook leidsters in de kinderopvang en onderwijsondersteuners vallen onder de pedagogische sector, legt Tanja Traag, woordvoerder voor het CBS, uit: “Kijk je naar alle werknemers uit alle sectoren, dan kun je zeggen dat het overwerk stabiel blijft. Alleen de zorg en de pedagogische sector springen eruit.”

In de zorgsector nam het overwerken in 2017 wel voor het eerst af vergeleken met het jaar ervoor. Alleen in de pedagogische sector neemt het regelmatig overwerken juist alleen maar toe vanaf 2013, blijkt uit de CBS-cijfers.

Basisonderwijs

Leerkrachten in het basisonderwijs spannen de kroon. 61 procent van hen gaf aan in 2017 regelmatig te hebben overgewerkt. Een op de vijf leerkrachten gaf aan dat het soms voorkwam.

In het voortgezet onderwijs liggen de percentages iets lager. Ook zit er verschil tussen docenten die een algemeen vak, zoals wiskunde, geven en een beroepsgericht vak. In 2017 gaf 48,6 procent van de docenten die een algemeen vak gaven aan regelmatig over te werken. Het percentage collega’s een beroepsgericht vak geeft en regelmatig overwerkt ligt op 43,6 procent.

Hoogleraren

In het hoger onderwijs werkte iets meer dan de helft (53 procent) van de docenten en hoogleraren in 2017 regelmatig meer uren dan in hun contract is opgenomen. Ook de onderwijskundigen en overige docenten geven met bijna 43 procent regelmatig over te werken.

Deze percentages liggen hoger dan het gemiddelde. In 2017 gaf 29 procent van alle werknemers aan regelmatig over te werken. Het gaat dan om gemiddeld zes uur per week.

Autonomie

Traag: “Uit andere onderzoeken weten we dat leraren aangeven dat ze niet veel autonomie hebben over bijvoorbeeld hun werktijden of hun vrije dagen. Zij kunnen die niet makkelijk zelf bepalen.” Onder meer weinig autonomie en een hoge werkdruk kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. De eerder verschenen cijfers over burn-out zijn daar een indicatie van, volgens Traag. In het onderwijs geeft 22 procent van de werknemers aan te kampen met klachten van een burn-out tegenover 16 procent in alle andere bedrijfstakken. Ook de AOb concludeerde begin vorig jaar al in het onderzoek: ‘Tijdbesteding van leraren po en vo’ dat leraren structureel overwerken.

De hoge werkdruk en het lage salaris lagen ten grondslag aan de estafettestakingen in het primair onderwijs de afgelopen maanden. Leraren krijgen steeds grotere groepen en door passend onderwijs vaker zorgleerlingen in de klas. Ook hebben ze te maken met een grote administratieve druk. Het zijn de redenen dat de AOb ook op 12 september de basisschoolleraren in Zuid-Holland en Zeeland weer oproept om het werk neer te leggen.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER