De medewerkers die zijn aangesteld vanuit werkdrukgeld, vangen vaker klassen op.
De medewerkers die zijn aangesteld vanuit werkdrukgeld, vangen vaker klassen op.

Beeld: Typetank

Werkdrukgeld gebruikt voor opvang klassen

Door het lerarentekort vangen medewerkers die met de werkdrukgeleden zijn aangesteld steeds vaker klassen op in het primair onderwijs. “Sinds begin dit jaar zie je dat deze medewerkers flink vaak voor de klas worden ingezet”, zegt Eddy Erkelens, leerkracht en beheerder van de website Lerarentekortisnu.nl, die deze meldingen registreert.

Dit jaar hebben ruim 17 duizend leerlingen les gehad van een medewerker die is aangesteld met het geld uit het werkdrukakkoord. Het aantal meldingen op de website vertoont een duidelijke groei waarbij scholen vooral na de kerstvakantie vaker naar deze noodoplossing grepen. Vooral in de week van 11 februari was er een piek: bijna zesduizend leerlingen kregen les van een werkdrukmedewerker. De meeste leerlingen die met deze noodoplossing te maken kregen, zitten in groep 7.

Ziek

Op de school van Erkelens in Polsbroek, de Eben Haezerschool, stond gisteren ook de ‘werkdrukmedewerker’ voor de klas: “Een leerkracht bleek om negen uur toch te ziek om les te geven. Je kunt dan vaak geen invallers meer bellen. Deze medewerkers lopen al rond in de school en zijn vaak al goed ingewerkt. Als het alternatief klassen verdelen is, dan is de keuze snel gemaakt.”

‘Een leerkracht bleek om negen uur toch te ziek om les te geven. Je kunt dan vaak geen invallers meer bellen’

Akkoord

Veel scholen maakten in mei vorig jaar bekend dat ze met het geld extra leraren of onderwijsondersteuners zouden inzetten. Eind 2017 sloot de AOb samen met andere onderwijsorganisaties en minister Arie Slob het werkdrukakkoord af. Dit schooljaar krijgen alle basisscholen samen 237 miljoen euro extra om de hoge werkdruk te bestrijden. Het bedrag loopt op tot 430 miljoen euro in het schooljaar 2021/2022. Dit betekent dat voor een basisschool met 225 leerlingen 35 duizend euro extra beschikbaar is en dat dit bedrag tot 65 duizend euro oploopt.

Hoewel scholen vaker meldingen doen over werkdrukmedewerkers die voor de klas staan, behoort het dit jaar nog niet tot de meest gebruikte noodoplossing. Parttimers extra dagen inzetten, klassen naar huis sturen en groepen opdelen zijn ‘populairder’.

Voortgezet onderwijs

Ook het voortgezet onderwijs heeft te maken met het lerarentekort. Sinds eind februari kunnen medewerkers van middelbare scholen doorgeven of ze die dag van een noodoplossing gebruikmaken. Vooralsnog lopen de registraties in het voortgezet onderwijs nog een beetje achter, volgens Erkelens. Wel is in de cijfers op de website te zien dat middelbare scholen een onbevoegde docent voor de klas zetten als noodoplossing, lessen laten uitvallen of een vakdocent van een ander schoolvak de klas overneemt. Ook kregen de afgelopen weken ruim vierduizend vo-leerlingen van een invaller via een detacheringsbureau les.

Maakt jouw school gebruik van een noodoplossing door het lerarentekort? Meld het op de website Lerarentekortisnu.nl Zo maken we het lerarentekort zichtbaar. 

Meer nieuws