De middelbare scholen zijn sinds 2 juni gedeeltelijk open.
De middelbare scholen zijn sinds 2 juni gedeeltelijk open.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Werkdruk stijgt en kwaliteit daalt met heropening middelbare scholen

Meer dan de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs ervaart een hogere werkdruk sinds de scholen weer gedeeltelijk open zijn. Volgens een AOb-enquête vindt 44 procent van hen dat de onderwijskwaliteit is afgenomen in vergelijking met de situatie met alleen afstandsonderwijs in de periode ervoor.

“De combinatie afstandsonderwijs en fysieke lessen blijkt lastig”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Zeker onder de huidige voorwaarden.” Vorige week stuurde de AOb een enquête*Download de volledige analyse met alle uitkomsten via deze link. aan leden in het voortgezet onderwijs. In totaal vulden 2787 van hen de vragenlijst in, het overgrote deel (84 procent) werkt als docent. Ook schoolleiders en collega’s uit het praktijkonderwijs en vso vulden de enquête in.

Aandacht verdelen

Nu de middelbare scholen sinds 2 juni weer voor een deel open zijn op basis van de anderhalve-meter regel, zien veel docenten daar haken en ogen aan. Zo merkt 55 procent dat de werkdruk is toegenomen. Vooral de manier van lesgeven is de boosdoener voor de hogere werkdruk. Leraren die voor de klas staan en tegelijkertijd afstandsonderwijs geven ervaren de hoogste werkdruk, gevolgd door collega’s die beide onderwijsvormen afwisselen. Aandacht verdelen tussen leerlingen in de klas en thuis blijkt lastig. Uit de enquête blijkt dat tweederde van de leraren zowel fysieke lessen geeft als online videolessen.

De Moel: “We hadden natuurlijk al een lerarentekort in het voortgezet onderwijs en de werkdruk was al hoog. Die is nu sinds de gedeeltelijke opening alleen maar toegenomen. Hoe we nu verdergaan, is afhankelijk van het verloop van het virus, dat zal nog moeten blijken. Wel is het goed om te zien welke zorgen er op dit moment leven.”

AOb-bestuurder Henrik de Moel: ‘We hadden al een lerarentekort en de werkdruk was al hoog. Die is nu sinds de gedeeltelijke opening alleen maar toegenomen’

Onderwijskwaliteit

Zorgen zijn er ook over de onderwijskwaliteit: 44 procent van de docenten en schoolleiders vindt dat de kwaliteit minder is dan toen de scholen helemaal dicht waren en er alleen afstandsonderwijs werd gegeven. 31 procent vindt de kwaliteit van eenzelfde niveau en een kwart vindt dat de kwaliteit is gestegen. Wel zitten er verschillen tussen de schoolsoorten, zo is personeel uit het praktijkonderwijs positiever over de onderwijskwaliteit dan docenten die lesgeven op het vmbo, de havo of het vwo. In het vso vindt 40 procent dat de onderwijskwaliteit is verminderd.

Docenten bieden over het algemeen minder lesstof aan. Een derde van de geënquêteerden geeft aan dat nu nog maar maximaal de helft van de lesstof aan bod komt, vergeleken met de scholensluiting tussen 16 maart en 2 juni. Slechts één op de tien respondenten kan meer lesstof behandelen nu de leerlingen weer op school komen.

Slechts één op de tien respondenten kan meer lesstof behandelen nu de leerlingen weer op school komen

Lastig

Uit de open opmerkingen blijkt dat veel docenten de huidige situatie niet als ideaal zien. Zo schrijft een docent: ‘Het onderwijs op school in combinatie met thuis is voor mij erg lastig. Afstandsonderwijs heeft mij veel moeite gekost. Net op het moment dat je denkt dat je het een tijdje op de rit hebt is het veranderd voor die paar weken. Niet fijn.’

Een meerderheid van de ondervraagden (55 procent) staat toch achter het kabinetsbesluit om de scholen deels te openen. Vooral omdat het ervoor zorgt dat de leerlingen weer in beeld zijn, al had een derde liever gehad dat de schooldeuren helemaal dicht waren gebleven.

Aan de andere kant gaan er stemmen op voor een volledige scholenopening na de zomer. Dit wordt het vaakst genoemd in de open opmerkingen.

Fysiek

Onderwijspersoneel ziet in de praktijk dat leerlingen onderling zich niet goed houden aan de anderhalve meter regel: 62 procent zegt dat dit niet goed lukt tussen leerlingen onderling.
Sinds de opening is 87 procent van het onderwijspersoneel fysiek op school geweest; 13 procent nog niet. Ook collega’s uit een risicogroep, of met familie die hiertoe behoort, zijn in overgrote meerderheid toch op school geweest.

Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over het funderend onderwijs en de maatregelen die zijn genomen met de scholenopeningen. De AOb stuurt de uitkomsten van de enquête en een Kamerbrief naar de politici in Den Haag.

Download de volledige analyse met de cijfers van de enquête via deze link. De Kamerbrief vind je hier. 

Meer nieuws