Drie marsen die samenkwamen in De Kuip in Rotterdam, een verstopte Amsterdamse binnenstad, een vrolijke bedoening in een Haagse pop-up klas en verschillende demonstraties door heel Nederland. Niemand kon er op 30 en 31 januari omheen: het onderwijs staakte.
Drie marsen die samenkwamen in De Kuip in Rotterdam, een verstopte Amsterdamse binnenstad, een vrolijke bedoening in een Haagse pop-up klas en verschillende demonstraties door heel Nederland. Niemand kon er op 30 en 31 januari omheen: het onderwijs staakte.

Beeld: Angeliek de Jonge

Wat je moet weten over loonderving

Heb je gestaakt op 30 en/of 31 januari en betaalde jouw werkgever deze staking niet door? Dan is over je salaris van februari waarschijnlijk geld ingehouden. Check je loonstrook, want bij eerdere stakingen zag de AOb soms gekke bedragen voorbijkomen.

Bijna tienduizend loondervingsformulieren heeft Carien van Voorthuijsen in 2019 voor AOb-leden verwerkt. Via deze formulieren krijgen vakbondsleden de gederfde inkomsten van een staking in de meeste gevallen deels terug.

‘Veel werkgevers lijken automatisch volledige stakingsdagen te korten en checken niet of dat per individu wel terecht is’

Omdat er een kopie van de loonstrook bij het formulier moet, heeft Van Voorthuijsen goed zicht op wat werkgevers doen: “Ik schat dat schoolbesturen bij ongeveer 90 procent van de stakers volledige werkdagen inhouden.” Anissa Khattabi is juridisch beleidsmedewerker voor de AOb. Zij vraagt zich af of dat wel klopt. “Veel werkgevers lijken automatisch volledige stakingsdagen te korten en checken niet of dat in individuele gevallen wel terecht is.”

Het gederfde loon berekenen is maatwerk. Hoeveel salaris de werkgever mag inhouden verschilt van organisatie tot organisatie en van persoon tot persoon. Twijfel je aan de juistheid van het gekorte bedrag? Vraag dan aan je werkgever hoe hij het heeft berekend. En check de onderstaande feiten. Kom je er samen niet uit en ben je lid van de AOb? Dan kun je contact opnemen via info@aob.nl.

1. Je mag alleen gekort worden voor de uren die je normaal gesproken had gewerkt

  • In het voortgezet onderwijs mogen werkgevers de ingeroosterde lesuren van de stakingsdagen korten. Of dat met of zonder de opslagfactor is, hangt af van de omstandigheden per werknemer.
  • In het primair onderwijs is het slim je werkverdelingsplan erbij te pakken. Heeft jouw school afgesproken dat werknemers bijvoorbeeld van 08.00 uur tot 16.30 uur aanwezig moeten zijn? En had je daarnaast normaal gesproken (een) volledige werkdag(en) gehad op 30 en/of 31 januari? Dan mag de werkgever de stakingsdag(en) volledig in mindering brengen.
  • Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat het werk doorgaans plaats- en tijdgebonden is en dat de werkgever dus volledige werkdagen mag korten bij staking. Maar uiteraard alleen als je normaliter op donderdag en vrijdag ook volledige werkdagen maakt.

2. Vrijheid in taken doet ertoe

Mogen op jouw school – buiten de reguliere lessen om – bepaalde taken en werkzaamheden op een zelfgekozen plaats en moment uitgevoerd worden? Dan is het niet vanzelfsprekend om die specifieke uren in mindering te brengen voor stakingsdag(en).

3. Een hoge opslagfactor kan nadelig zijn

De opslagfactor in het voortgezet onderwijs is een percentage waarmee de uren voor voorbereiding van lessen en nakijkwerk worden verrekend. Normaal is het gunstig als de opslagfactor hoog is. Dat betekent dat je relatief ruim de tijd hebt voor het nakijken en voorbereiden. Maar bij stakingsdagen kan een hoge opslagfactor nadelig uitpakken. Of de opslagfactor überhaupt in mindering gebracht mag worden, verschilt per individu.

4. Derven kan ook later

Het kan zijn dat je nog geen stakingsinhouding ziet op jouw loonstrook van februari. Dan gaat je werkgever het bedrag waarschijnlijk volgende maand inhouden. Uiteraard vindt er geen loonderving plaats als jouw schoolbestuur de staking steunde door het salaris door te betalen. De AOb vraagt leden om het loondervingsformulier voor de staking van 30 en 31 januari voor 1 juli 2020 naar de AOb te sturen.

5. Geen volledige dekking

Bij een inhouding van ongeveer 135 euro bruto per stakingsdag speel je grofweg quitte met de bijdrage uit de stakingskas van de AOb. In 2020 is de stakingsbijdrage maximaal 64 euro netto per dag. Voor het meeste onderwijspersoneel zal dit bedrag de korting niet volledig dekken. Staken doet pijn, zowel in de portemonnee als voor de werkdruk. Daarom is het een middel dat de AOb alleen inzet wanneer de leden en de omstandigheden er om vragen.

6. Meepraten

Vergeet niet: de mr heeft adviesrecht over de bestemming van het ingehouden salaris. Dat betekent dat personeel en ouders mogen meepraten over waar het geld naartoe gaat dat bij de schoolbesturen op de rekening is achtergebleven. Je kunt bij je mr vragen of dit adviesrecht wordt opgepakt.

Werk je in het primair onderwijs, dan heb sowieso een afwijkende loonstrook in februari. Deze maand krijg je namelijk bovenop je normale salaris een bonus van 875 euro bruto bij een voltijdbaan. Ook is er een nabetaling, omdat de loonsverhoging van de nieuwe cao pas in januari 2020 inging en de oude cao al in maart 2019 afliep. In de Salarischeck van de AOb zijn deze bedragen doorberekend. De (eventuele) stakingskorting staat niet in de Salarischeck, omdat deze per individu verschilt.

 

 

Meer nieuws