Eerder stoppen met werken? Bekijk onze veelgestelde vragen hierover.
Eerder stoppen met werken? Bekijk onze veelgestelde vragen hierover.

Beeld: Nanne Meulendijks

Wat je moet weten over eerder met pensioen gaan

In het pensioenakkoord is afgesproken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken, zonder dat werkgevers daar een extra dure heffing over hoeven te betalen. Dit is een tijdelijke vrijstelling. Bij de AOb komen vragen van oudere werknemers binnen die willen weten of zij nu ook vervroegd kunnen stoppen.

Werkgevers hoeven geen extra 52 procent heffing meer te betalen als een werknemer eerder met pensioen wil. “Het gaat om een tijdelijke uitzondering van vijf jaar die begin dit jaar is ingegaan en loopt tot en met eind 2025”, zegt Jim van Emden, beleidsmedewerker van de AOb. Binnen het onderwijs zijn er over deze afspraak uit het pensioenakkoord geen aparte cao-afspraken gemaakt. “Onderwijsmedewerkers zouden dit dus individueel moeten regelen en dat is anders dan bijvoorbeeld de schoonmaakbranche of de vleesindustrie waar er collectief afspraken zijn gemaakt.”

Alle veelgestelde vragen van onderwijspersoneel over het vervroegd pensioen zetten we voor je op een rij. Ben je lid? Dan kun je altijd onze AOb-medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC) bellen.

Een afspraak uit het pensioenakkoord is dat het mogelijk moet zijn voor mensen in zware beroepen om eerder te stoppen met werken. Wat is er precies afgesproken?

De afspraak bestaat uit twee delen. Allereerst zijn de mogelijkheden van verlofsparen uitgebreid. Werknemers mogen nu voor maximaal 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof sparen. Deze grens wordt verhoogd naar 100 weken.
Daarnaast is er afgesproken dat werkgevers voor de komende 5 jaar geen RVU-boete (zie voor uitleg vraag hierna) hoeven te betalen. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 worden werkgevers in de gelegenheid gesteld om werknemers die maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd zitten een uitkering te betalen. Deze uitkering overbrugt de periode tot de ingangsdatum van de AOW. De uitwerking is vrij van de RVU-heffing tot maximaal 1847 euro per maand. Er is ook een subsidiepot van 800 miljoen euro beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, lees de Kamerbrief daarover.

Wat is een RVU-boete?

RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden. De regering wilde vanaf 2005 juist dat werknemers langer bleven werken. Ze maakten hiervoor fiscale wetgeving en alle constructies die leken op een vervroegd pensioen werden belast met een eindheffing van 52 procent. Voor werkgevers was het oninteressant om regelingen met werknemers af te sluiten die strekten tot het financieel overbruggen van de periode tot aan het pensioen. Met de tijdelijke vrijstelling uit het pensioenakkoord wordt dit weer makkelijker.

De RVU-boete geldt niet voor zware beroepen. Is het onderwijs een zwaar beroep?

In de wet is afgesproken dat in de sectoren de werkgevers en werknemers zelf bepalen wat een zwaar beroep is. Voor de AOb staat het ontegenzeglijk vast dat onderwijsbanen hieronder geschaard kunnen worden.

Welke voorwaarden kent de subsidie ten behoeve van duurzame inzetbaarheid?

Om voor subsidie uit de pot van 800 miljoen euro in aanmerking te komen moet er een sectoranalyse gemaakt worden waarbij de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid inzichtelijk worden. Werkgevers en vakbonden hebben ingestemd met een sectoranalyse voor alle onderwijssectoren. Duidelijk is dat werkgevers niet enthousiast zijn over regelingen die het mogelijk maken om eerder te stoppen met werken. De analyse wordt nu in alle onderwijssectoren uitgevoerd.

Zijn er al regelingen om eerder te stoppen afgesproken?

Ja, in sectoren met fysiek zwaar en praktisch geschoold werk. Bijvoorbeeld in de cao voor de vleessector en de schoonmaakbranche. In de publieke sector zijn deze afspraken er nog niet.

Wat is het standpunt van de AOb?

De AOb vindt dat alle werknemers op een gezonde en prettige manier moeten kunnen doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. In onze inzet voor alle cao’s staat dan ook dat wij een generatiepact willen. Oudere werknemers krijgen dan de mogelijkheid om minder te werken en daarvoor jonge werknemers aan te nemen. De subsidiepot kan mogelijk het laatste zetje zijn die werkgevers nodig hebben.
Eerder stoppen met werken kan een oplossing bieden voor individuen of voor specifieke scholen of instellingen. De 1847 euro per maand zal voor het overgrote deel van de werknemers in het onderwijs onvoldoende zijn om eerder te stoppen met werken.
De AOb zal, in tijden van lerarentekorten, niet pleiten voor deze regeling voor iedereen in alle onderwijssectoren. Uiteindelijk bepalen de sectorraden van de AOb de specifieke cao-inzet voor hun sector.

Kan ik vanwege de maatregelen uit het pensioenakkoord met behoud van een (gedeeltelijk) salaris eerder stoppen met werken, zonder dat ik daarvoor vervroegd pensioen hoef op te nemen?

In het onderwijs is dit niet in de cao geregeld. U kunt op individuele basis bij uw werkgever voorleggen wat mogelijk is. Dit is echter geen recht en valt dus niet af te dwingen. Soms is er op bestuurs-of instellingsniveau beleid gemaakt. Het valt aan te raden hierover navraag te doen.

Wat is er voor de oudere werknemer verder geregeld?

In de onderwijscao’s zijn duurzame inzetbaarheidsregelingen (voorheen de bapo) afgesloten. Deze regelingen bieden de mogelijkheid om tegen een eigen bijdrage minder te werken. In de cao is daar meer over te vinden of neem contact op met ons. Soms is op school- op instellingsniveau nog specifiek beleid gemaakt voor de oudere werknemer. Het is raadzaam daarover navraag te doen. Het is ook mogelijk om vervroegd pensioen op te nemen. Dit kost wel geld. Leden van de AOb kunnen de situatie met een consulent bespreken. Neem contact met ons op.

Meer nieuws