Beeld: Fred van Diem

Waarom het mbo niet staakt op 30 en 31 januari

De AOb heeft voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs een staking uitgeroepen op 30 en 31 januari 2020. Waarom vindt er geen stakingsoproep plaats in het mbo, behalve op die locaties waar de cao voortgezet onderwijs, van toepassing is?

Op dit moment is de cao-mbo geldig tot 1 juli 2020. De komende tijd gaat de AOb via een enquête en bijeenkomsten met de leden samen de inzet te bepalen om vanaf april te gaan onderhandelen voor een nieuwe cao.

Dit verschilt met de sectoren po en vo waar cao-onderhandelingen momenteel plaatsvinden of zijn afgerond. De staking in het po en vo is een politieke staking met een claim voor een investering in funderend onderwijs omdat structureel geld nodig is voor de cao’s in deze onderwijssectoren.

Investeringsplan

De staking vindt zijn oorsprong in het brede investeringsplan ‘Investeer in onderwijs’. Ook voor het mbo worden er eisen gesteld, bijvoorbeeld over de financieringswijze, welke middelen er bij het primaire proces terechtkomen en de aantrekkelijkheid van het werken in het mbo. Op verschillende manieren vragen wij aandacht voor deze eisen.

Mbo-werkgever in vo-sector

Binnen de sector mbo zijn er naast roc ’s en vakscholen ook aoc’s, vmbo’s en vavo-afdelingen.  Op de meeste werknemers die werken bij een aoc, vmbo of vavo is de cao-mbo van toepassing. In enkele gevallen geldt de cao-vo, zoals bijvoorbeeld op een locatie bij Curio of bij een afdeling in Emmeloord bij Aeres. Deze werknemers ontvangen een oproep tot staking omdat de cao-vo geldt.

Staken is een individueel recht, als je wilt staken dan kan dit. Maar, als je staakt zonder stakingsoproep van een vakbond of zonder steun van een werkgever kan dit wel verregaande rechtspositionele gevolgen hebben omdat het juridisch werkweigering is. Vanuit onze verantwoordelijkheid als vakbond dienen wij onze leden daarover te informeren. Overigens kan een vakbond niet zomaar een staking uitroepen. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden, zoals een claim met een ultimatum bij het ministerie van Onderwijs.

Stakingsoproep

In MijnAOb kun je als lid zelf aangeven welke cao op jou van toepassing is. De AOb stuurt een stakingsoproep als in jouw account de cao-vo staat genoteerd. Het kan zijn dat de toegepaste cao foutief staat genoteerd zodat je onterecht een stakingsoproep ontvangt. Neem bij twijfel contact op met jouw leidinggevende welke cao van toepassing is en pas dit eventueel aan in MijnAOb.

Acties in het mbo

Ondertussen gaat de AOb door in het mbo. Op dit moment zijn gesprekken gepland met de werkgevers over de carrièreperspectieven van docenten in kader van de doorstroming naar hogere salarisschalen en de daling van het percentage LC-docenten, vooral buiten de Randstad. Daarnaast zijn de AOb-onderhandelaars in gesprek over een verandering van de functiewaardering in het mbo, onder andere vanwege de waardering van onderwijsondersteuners.

Wil je meer actief meedenken, deelnemen aan klankbordgroepen of een onderwijswerkgroep? Stuur dan een mailtje naar info@aob.nl met waar je interesses liggen dan nemen we contact met je op.

Meer nieuws