Afgelopen maart staakten 40 duizend docenten op het Malieveld.
Afgelopen maart staakten 40 duizend docenten op het Malieveld.

Beeld: Fred van Diem

Voortgezet onderwijs worstelt met volle klassen en tekortvakken

In het voortgezet onderwijs zitten de klassen bomvol, is de werkdruk hoog en kunnen scholen voor een groeiend aantal vakken geen mensen vinden. De actiebereidheid om 6 november te staken groeit, steeds meer schoolbesturen steunen het personeel in het voortgezet onderwijs.

Zo ervaart Ewald van Vliet, voorzitter van het college van bestuur van Lucas Onderwijs in Den Haag, problemen bij de vakken Nederlands en Engels. “We hebben voor heel Den Haag de tekortvakken in kaart gebracht, deze twee vakken sprongen eruit.” De lessentabel speelt een rol in de werkdruk. “Er wordt vrij veel lesgegeven, als je dat naar beneden wilt brengen heb je meer leraren nodig.”  En dan zit Lucas Onderwijs nog in een grote stad waar het vinden van woonruimte lastig is. “Binnen mijn bestuur zie ik dat mensen buiten de stad aan het werk gaan, waar de huizenprijzen lager zijn. Ik vind dat begrijpelijk.”

Onder Lucas Onderwijs vallen 25 middelbare scholen, 46 basisscholen en 7 instellingen voor speciaal onderwijs. Het bestuur betaalde tijdens de vorige staking in maart niet door. “We wilden toen nog de onderwijsbegroting afwachten. Nu blijkt dat er een beetje incidenteel geld bijkomt, daar kan je geen cao’s mee afsluiten.”

Eén lijn

Collegevoorzitter Van Vliet laat weten dat hij heeft overlegd met de bestuurders van een andere grote scholengroep uit de buurt, VO Haaglanden. Dit schoolbestuur, met in totaal tien middelbare scholen, houdt ook geen loon in van docenten en ondersteuners als zij het werk neerleggen. Van Vliet: “We hebben één lijn getrokken. In het primair onderwijs is het niet meer vijf vóór twaalf, maar al vijf óver twaalf. De tekorten zijn niet meer oplosbaar; het begon als een kwantitatief probleem, maar nu staat de onderwijskwaliteit onder druk. Wij hebben ons personeel daarom laten weten dat we niet korten op salaris. Wij begrijpen goed dat de nood hoog is.”

‘Nu blijkt dat er een beetje incidenteel geld bijkomt, daar kan je geen cao’s mee afsluiten’

Claim

Daar is AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen het mee eens. Voor de zomer legde zij samen met de bonden en werkgevers een claim neer voor een noodpakket van 423,5 miljoen euro voor het hele funderend onderwijs. 182 miljoen euro is nodig in 2020 om in het voortgezet onderwijs de werkdruk te verlagen en een begin te maken met lesreductie. In deze sector willen de bonden bovendien extra investeringen om personeel naar scholen in achterstandswijken te trekken.

Massaal staken

In het zuiden van het land bij het Dendron College in Horst, vmbo tot gymnasium, is de actiebereidheid groot, merkt natuurkundedocent en AOb-hoofdbestuurder Ben Zwartjes. “Ik ga er vanuit dat onze school dicht is, maar dat is nog onder voorbehoud. Veel collega’s zijn lid van een bond en ze willen massaal staken.” Vooral vanwege de werkdruk, volgens Zwartjes. “Ik ben zelf zes weken uitgeschakeld geweest en mag nu 9 van de 15 lessen geven. Toch zit ik vaak langer dan nu goed is op school en over het algemeen zijn de klassen zijn bom-en bomvol en de school wil vaak allerlei dingen om het lesprogramma heen organiseren, zoals onlangs een voorstelling over depressiviteit. Dat is nuttig en belangrijk, maar betekent wel extra werkdruk.”

‘Veel collega’s zijn lid van een bond en ze willen massaal staken’

Op zijn school kennen ze het probleem van de tekortvakken maar al te goed. “Vorig jaar vroeg mijn leidinggevende of ik een extra klas wilde draaien voor wiskunde. Dat duurt dan al gauw een halfjaar en toen vroegen ze later of ik er nog een klas bij kon nemen.”

Sympathiek

Docent Engels Enna Egberts werkt bij RSG de Borgen met vijf vestigingen. Ze kreeg onlangs een mail van haar bestuur Onderwijsgroep Noord dat het bestuur salaris door zal betalen als er gestaakt wordt. “Dat vind ik sympathiek”, zegt ze. In de mail schrijft de bestuurder ‘begrip te hebben voor het doel van de staking’. Egberts: “Door passend onderwijs heb ik meer leerlingen in de klas met problemen. Ik merk dat ik het vaak niet kan afhandelen, want dan staat er alweer een volgende klas voor de deur. Ik ben op de stakingsdag vrij, maar anders had ik zeker gestaakt. Ik ben wel van plan om naar de manifestatie in Leeuwarden te gaan.”

In totaal hebben al meer dan duizend scholen aangeven dicht te zijn op de staking in het po, vo en speciaal onderwijs. Staak jij? Geef het door zodat jouw school op het kaartje komt.

Weten welke schoolbesturen doorbetalen? We houden een lijst bij. Bekijk de lijst via deze link. 

Meer nieuws