Volledige jaarcijfers bij veel schoolbesturen nog steeds niet online

Volgens de codes Goed Bestuur in het primair en voortgezet onderwijs horen onderwijsinstellingen de volledige jaarcijfers online te zetten. Nog steeds lappen veel schoolbesturen hun eigen afspraken aan de laars.

In het voortgezet onderwijs zet eenderde van de besturen de jaarstukken nog steeds niet online, zo laat de werkgeversorganisatie VO-raad desgevraagd weten op basis van onderzoek onder 320 leden. Afgelopen september deed de sectorraad nog een uitdrukkelijk beroep op de leden, nadat op de afgesproken deadline in juli slechts de helft gehoor bleek te geven.

Wachtwoord

Bij een steekproef die het Onderwijsblad deed onder ruim veertig grotere en kleinere besturen in het basisonderwijs bleek de helft geen actuele of volledige jaarstukken te hebben gepubliceerd.

De grotere organisaties doen het in de regel beter dan de kleinere.

De PO-raad claimt op basis van een eigen telling dat 85 procent van de grootste besturen het bestuursverslag online zet, maar neemt daarbij ook genoegen met een samenvatting van de jaarrekening.

Beter gaat het in het mbo, hbo en wo, maar ook daar zijn er nog altijd onderwijsinstellingen die hun jaarrekening willens en wetens niet op hun website zetten. Zo verstrekte de grootste hogeschool van het land de jaarrekening alleen op verzoek, en voorzien van een wachtwoord. En een Rotterdamse vakschool rept in haar publieksverslag met geen woord over een opzienbare pensioenaanvulling voor een ex-bestuurder. Die staat wel in de jaarrekening, maar die wordt alleen op aanvraag verstrekt.

Weggelakt

Onderwijsminister Bussemaker vindt de actieve openbaarmaking van de volledige jaarstukken een zaak van besturen zelf. Afgelopen voorjaar dreigde ze onderwijsinstellingen alsnog te zullen verplichten als ze hun afspraken niet nakomen.

Opmerkelijk is dat het ministerie van Onderwijs zelf onlangs via de Wet openbaarheid van bestuur de jaarrekening van een schoolbestuur vrijgaf, maar die wel eerst censureerde.

De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders werd weggelakt, terwijl die al jaren verplicht openbaar moet worden gemaakt.

Het uitgebreide verslag met voorbeelden en reacties vind je in dit webverhaal.

Meer nieuws