Ex-voorzitter vakschool kreeg drie ton pensioenaanvulling

Voormalig bestuursvoorzitter Erik Hietbrink van het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam (stichting STC Group) heeft bij zijn afscheid eind vorig jaar een pensioenaanvulling van 300 duizend euro gekregen.

Hietbrink stond ruim een kwart eeuw aan het roer van de organisatie. Half juli vorig jaar trad hij terug als voorzitter, maar hij bleef nog tot het einde van het jaar in dienst als bestuurslid.

De pensioenbijdrage staat los van de reguliere bezoldiging, die vorig jaar 215.691 euro bedroeg. Dat is 13 duizend euro meer dan in 2014. Die stijging wordt volgens de jaarrekening onder meer verklaard als een afrekening van vakantiegeld over 2015 en uitbetaalde vakantiedagen.

Bril

Volgens voorzitter Herman Marks van de raad van toezicht berust de pensioenaanvulling op afspraken die zijn gemaakt in ‘een ver verleden’. In een schriftelijke reactie laat hij weten:

‘De afspraken die destijds met de heer Hietbrink zijn gemaakt pasten in dat tijdsbeeld en werden in goed overleg tussen werkgever en werknemer overeengekomen.’

‘Het past dan ook om aan die afspraken en werkgeversverplichtingen uitvoering te geven. Met de bril van vandaag en met de huidige regelgeving zouden we zulke afspraken niet meer maken.’

‘Met mij is in december 2015 een overeenkomst van oktober 2007 geëffectueerd die destijds als pensioengat-bijdrage is vastgelegd’, laat Hietbrink in een reactie weten.

Pensioengat

In oktober 2007 heeft de raad van toezicht met de toenmalige cvb-leden een overeenkomst gesloten voor vervroegd pensioen. Hietbrink zou in 2013 met 62 jaar afscheid nemen. Om het ‘pensioengat’ aan te vullen werd voor Hietbrink geld gereserveerd. In het jaar waarin hij afscheid zou nemen, werd de voorzitter naar eigen zeggen gevraagd nog twee jaar langer aan te blijven. Toen hij eind 2015 alsnog vertrok op 64-jarige leeftijd, is het gereserveerde bedrag alsnog uitgekeerd als pensioenvoorziening.

De pensioenbijdrage van drie ton staat niet vermeld in het jaarverslag dat STC op de eigen website heeft gepubliceerd. Dat verslag is een beperkte samenvatting van de jaarverantwoording, waar de beloningsgegevens buiten zijn gelaten. De regeling staat wel in de onverkorte jaarrekening, die de instelling niet actief openbaar maakt. Het Onderwijsblad vroeg het document op bij STC.

Meer nieuws