Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) schuift vijf miljoen euro naar voren voor de subsidie praktijkleren in het mbo. In 2018 is er in totaal 193,9 miljoen euro beschikbaar.
Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) schuift vijf miljoen euro naar voren voor de subsidie praktijkleren in het mbo. In 2018 is er in totaal 193,9 miljoen euro beschikbaar.

Beeld: Techniekbeeldbank.nu

Vijf miljoen aan subsidie voor praktijkleren komt eerder vrij

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) schuift vijf miljoen euro naar voren voor de subsidie praktijkleren in het mbo. Deze subsidie is bedoeld voor de werkgevers die mbo’ers begeleiden die de bbl-route, de beroepsbegeleidende leerweg, volgen. Eerder maakte de minister in de Voorjaarsnota nog een bezuiniging van 7 miljoen euro in 2018 bekend op de subsidie.

De wijziging staat in de Staatscourant. Het besluit van de minister heeft te maken met verwachte studentenaantallen. Het aantal studenten in 2018 tot en met 2020 stijgt nog sneller dan eerder werd ingeschat. Vanaf 2021 daalt het aandeel bbl-studenten weer. De minister heeft daarom besloten om alvast vijf miljoen euro uit latere jaren naar voren te halen. Dat betekent dat er in 2018 in totaal 193,9 miljoen euro beschikbaar is voor de subsidie.

Studenten die lasser, timmerman, kok of een ander beroep willen leren, volgen hun opleiding vaak in de praktijk. Zij gaan 80 procent aan de slag bij een leerwerkbedrijf en zitten één dag per week voor les op school. De werkgevers kunnen de subsidie, maximaal 2700 euro, aanvragen om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten voor de begeleiding van de bbl-studenten. Er zijn ongeveer 120 duizend mbo-studenten die deze bbl-route volgen en in dienst zijn bij een leerwerkbedrijf.

Korte termijn

AOb-bestuurder mbo Tamar van Gelder vindt de vijf miljoen euro naar voren halen een goede oplossing voor de korte termijn. “Wel hoop ik dat de subsidie ook gewoon blijft doorgaan de komende jaren, zeker nu de leerbanen in trek zijn. De lage jeugdwerkloosheid is mede te danken aan de goede bbl-routes in het mbo.”

Eerder maakte Van Engelshoven bekend dat de subsidie in ieder geval voor 2019 doorloopt. Met Prinsjesdag wordt helemaal duidelijk of werkgevers na 2019 ook de subsidie nog kunnen aanvragen.

Korten

MKB-Nederland, SBB, AOb en werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn bang dat het kabinet nog meer wil korten op de financiering voor praktijkleren. VNO-NCO sprak drie ondernemers die het somber inzien als de subsidie zal verdwijnen. ‘Een overheid die de subsidie schrapt, heeft duidelijk geen waardering voor de maakindustrie’, zegt ondernemer Wiebren de Boer van Bouwbedrijf Weever in Kampen op de website van VNO-NCW.

Meer nieuws