Het kabinet bezuinigt 7 miljoen euro op de subsidie voor praktijkleren in het mbo.
Het kabinet bezuinigt 7 miljoen euro op de subsidie voor praktijkleren in het mbo.

Beeld: Techniekbeeldbank.nu

Bezuiniging praktijkleren gaat door: leerbanen op de tocht

De bezuiniging van 7 miljoen euro op de subsidie voor praktijkleren in het mbo gaat door. Mogelijk bezuinigt het kabinet zelfs nog meer, waarschuwt de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). AOb-bestuurder Tamar van Gelder noemt de bezuiniging ‘absurd’.

Lassers, timmerlieden en monteurs leren hun vak vaak in de praktijk. Van de studietijd brengen zij 80 procent door bij een bedrijf en gaan ze één dag naar school. Dit heet de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dit schooljaar zijn er bijna 108 duizend bbl-studenten, zo blijkt uit cijfers van de SBB. De subsidie stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Zij kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

In de voorjaarsnota kondigde het kabinet aan 7 miljoen euro te bezuinigen op de subsidie voor het praktijkleren. De SP wilde er niks van weten en diende een amendement in om de bezuiniging terug te draaien. Voor het amendement bleek op 5 juli net geen meerderheid in de Tweede Kamer: de coalitie stemde tegen het amendement met 76 stemmen.

De bezuiniging zorgt er volgens de SP voor dat de bbl-studenten die juist in de praktijk leren nu weer in de schoolbanken moeten zitten. Terwijl het leren in de praktijk nuttig is. ‘Duizenden jongeren, toekomstige vakmensen waar behoefte aan is, zijn de dupe’, twitterde SP-Kamerlid Mahir Alkaya na de stemming.

‘Duizenden jongeren, toekomstige vakmensen waar behoefte aan is, zijn de dupe’

De SP kreeg bijval van verschillende organisaties, zoals de vertegenwoordiger van de mbo-schoolbesturen; de MBO-raad, MKB-Nederland, Bouwend Nederland, VNO-NCW de AOb en de SBB. Op hun websites riepen ze de Tweede Kamer op om het SP-amendement te steunen.

Korten

De organisaties zijn bang dat het kabinet naast de 7 miljoen euro nog meer wil korten op de financiering voor praktijkleren. Begin juli waarschuwde de SBB en MKB Nederland hiervoor in een persbericht. Tienduizenden leerbanen zouden op de tocht staan, omdat het kabinet naast de 7 miljoen euro nog meer wil korten op de subsidie, volgens de SBB. Dat heeft ‘desastreuze gevolgen’, schreef de SBB. Eén op de vijf leerbanen zal verdwijnen en de leerbedrijven geven aan dat ze 40 duizend minder leerbanen kunnen aanbieden.

“Het gevaar dreigt dat bbl-studenten geen leerbaan meer kunnen vinden”, zegt Ton Heerts voorzitter van de werkgeversverenging MBO-raad en duovoorzitter van SBB. Het gevolg is dat scholen geen opleiding kunnen starten. “Een relatief klein bedrag voor de subsidie van het leerbedrijf kan voor veel jongeren en volwassen een leven lang verschil maken”, aldus Heerts.

Kansen

Ook MKB-Nederland is tegen de bezuiniging. De hoge begeleidingsinvesteringen zijn voor midden-en kleinbedrijven niet op te brengen als de subsidie wegvalt, vindt MKB. Ook de AOb is tegen de bezuiniging. AOb-bestuurder Van Gelder: “Dit kabinet ontneemt mensen de kans op een praktijkopleiding, terwijl er in alle bestuursakkoorden juist wordt gehamerd op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zonder subsidie wordt de stap voor leerbedrijven wel groot om studenten te begeleiden.”

Op de website van de uitvoerder van de subsidie staat dat de huidige regeling tot eind dit jaar loopt. In de zomer van 2018 volgt er een besluit over de nieuwe regeling.

Update 13 juli 2018:
Minister van Engelshoven maakte met een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de regeling in 2019 nog blijft bestaan. Onduidelijk is hoeveel geld de minister uittrekt voor de subsidie en of werkgevers na 2019 ook nog gebruik kunnen maken van de regeling. Met Prinsjesdag wordt dat bekend.

Meer nieuws