Stakende leraren eerder dit jaar in Groningen. Daar begonnen de estafette-stakingen. De laatste estafette-staking is op 12 september.
Stakende leraren eerder dit jaar in Groningen. Daar begonnen de estafette-stakingen. De laatste estafette-staking is op 12 september.

Beeld: Fred van Diem

Veel lege klaslokalen op stakingsdag 12 september

In Zeeland en Zuid-Holland blijven op 12 september veel klaslokalen leeg. Meer dan tachtig basisscholen in Zeeland sluiten de deuren. Hetzelfde gebeurt in Den Haag en Rotterdam. Veel schoolbesturen betalen hun stakende leraren en ondersteuners uit.

Op 12 september leggen Zuid-Holland en Zeeland als laatste twee provincies het werk neer om extra geld te vragen voor het primair onderwijs. In Zeeland zullen meer dan tachtig basisscholen de deuren sluiten. Dat zegt Pim van Kampen, bestuurder van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) waar bijna alle Zeeuwse besturen in zitten, en de Albero Scholengroep.

Van Kampen: “Wij hebben een inventarisatie gehouden. Op een paar eenpitters en de reformatorische scholen na, is alles dicht.” Volgens de Zeeuwse bestuurder was de actiebereidheid voor de zomervakantie een stuk lager dan op dit moment. “Na het interview in de Volkskrant met Onderwijsminister Arie Slob en de nieuwe cao voortgezet onderwijs waardoor er nog steeds een salarisverschil is met het primair onderwijs, nam de actiebereidheid toe. Slob wil het maar niet snappen.”

Platgooien

Het personeel dat werkt op de Albero Scholengroep krijgt op de stakingsdag gewoon zijn salaris. “We wilden niet uitbetalen, want het is de derde staking. Maar het is een pragmatisch besluit omdat het veel rompslomp betekent.” De Zeeuwse schoolbesturen staan achter de staking, meldt Van Kampen, ook al betaalt niet elk bestuur door. “Er is absoluut meer geld nodig voor extra handen in de klas en voor een beter salaris om nieuwe pabo-studenten naar het vak te trekken. We zouden net als in Frankrijk de boel moeten platgooien en op de snelweg les moeten geven. Maar we zijn te braaf.”

Ook in Den Haag betalen de grote schoolbesturen, zoals de Haagse Scholengroep, Lucas Onderwijs en Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, hun personeel door. Het gaat om ruim 130 basisscholen. Ewald van Vliet, bestuurder van Lucas Onderwijs en voorzitter van het PO-platform Haaglanden, zegt dat de actiebereidheid groot is. “Een ruime meerderheid van de scholen gaat dicht, maar het is niet unaniem. Alle ouders worden geïnformeerd.” De vorige keren betaalden de grote schoolbesturen ook door. “We vinden deze actie proportioneel en gerechtvaardigd. We merken dat het leraarsvak financieel aantrekkelijker moet worden. Bij Lucas Onderwijs staan nu bijvoorbeeld dertig vacatures open. De werkdruk bij collega’s is hoog. Slob heeft een eerste stap gezet, maar het moet worden vervolgd met een tweede stap.”

Ewald van Vliet, bestuurder Lucas Onderwijs: ‘We vinden deze actie proportioneel en gerechtvaardigd. We merken dat het leraarsvak financieel aantrekkelijker moet worden’

Onvoldoende toezeggingen

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) betaalt ook door. Net als schoolbestuur Boor, met meer dan zestig basisscholen, uit Rotterdam. ‘De beschikbaarheid van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel is van groot belang voor goed onderwijs’, aldus RVKO in een brief aan de schoolleiders. Ook basisschool De Mare uit Rotterdam sluit de deuren, zo melden ze op hun website. Het personeel op die school vindt ook dat er onvoldoende toezeggingen zijn gedaan.

Collegevoorzitter Saskia Schenning van scholengroep Laurentius voor katholiek onderwijs met scholen in Delft en Den Haag heeft ook de indruk dat de scholen van haar stichting gesloten zijn. “Het wordt gewaardeerd dat we doorbetalen. De vorige twee keer staakten ook veel mensen.”

Niet doorbetalen

Schoolbestuur Perspecto in Zeeuws-Vlaanderen kiest ervoor om medewerkers niet door te betalen. Stan van Alphen, voorzitter van het college van bestuur, mailt: ‘Wanneer we doorbetalen zou de staking worden ontkracht. Immers, medewerkers krijgen op die manier een vrije dag om actie te voeren in plaats van les te geven. Wanneer er actie gevoerd wordt op een extra vrije dag zou dat een heel andere boodschap zijn naar de overheid en de samenleving.’ Desondanks zal wel de helft tot drie kwart van de leerkrachten staken. ‘Wij staan achter de doelstellingen, maar betwijfelen of dit het juiste middel is.’

In de Leidse regio betalen ook niet alle schoolbesturen uit. Directeur-bestuurder Marton de Pinth van PROO Leiden en OBSG Leiderdorp laat weten dat hij bij de eerdere stakingen wel heeft uitbetaald. In een brief aan medewerkers schreef hij dat de vorige acties succesvol zijn geweest en een groot effect hebben gehad. ‘De kracht van het stakingsmiddel is dat iedere individuele medewerker laat zien hoeveel het hem of haar waard is om het gestelde stakingsdoel te bereiken. Ik denk dat het nu opnieuw doorbetalen bij een staking het effect van de bewuste individuele keuze ontkracht.’ Het geld blijft beschikbaar voor het onderwijs en kan door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden ingezet.

AOb-leden krijgen van de bond hun salaris van de stakingsdag terug als hun loon door het schoolbestuur wordt ingehouden. Het gaat om 62 euro voor een dag bij een voltijdbaan.

Meer nieuws