Op dinsdag 25 april voeren bonden bij de VU in Amsterdam actie voor meer vaste banen aan universiteiten
Op dinsdag 25 april voeren bonden bij de VU in Amsterdam actie voor meer vaste banen aan universiteiten

Beld: Typetank

Vakbonden verhogen druk op cao-onderhandeling universiteiten

Omdat de cao-onderhandelingen in het wetenschappelijk onderwijs niet vlotten, voert de AOb samen met de andere vakbonden dinsdag opnieuw actie. De bonden willen meer vaste contracten, een hoger loon en lagere werkdruk.

Op dinsdag 25 april houden de vakbonden AOb, FNV, CNV en FBZ samen met enkele actiegroepen*Casual Academy, WOinActie en Zero Point Seven een actie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. De bonden zitten midden in de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het wetenschappelijk onderwijs en die verlopen nog niet naar wens, vinden de vakbonden. Op 8 mei is de volgende bijeenkomst met de werkgevers.

Loonsverhoging

Vanwege de hoge inflatie willen de vakbonden, naast vaste banen, ook een flinke loonsverhoging. De werkgevers begrijpen dat, maar weten niet of het kan. Begin deze maand stuurden ze het kabinet een brief om meer geld te krijgen. Maar volgens de vakbonden is er meer mogelijk dan de werkgevers zeggen. Vooral voor de werknemers in de lagere loonschalen willen de vakbonden meer salaris.

Ook vaste contracten blijven een heet hangijzer. Met name postdocs en gewone docenten hebben vaak een flexcontract. Maar het kan flink verschillen per universiteit: aan de Erasmus Universiteit heeft zelfs 60 procent van de universitair docenten een tijdelijk contract, tegen slechts 16 procent aan de TU Delft.

De vakbonden willen dat iedereen bij goed functioneren en structureel werk na een jaar een vast contract krijgt. Zodat docenten en onderzoekers hun werk kunnen blijven doen en de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft. Minister Robbert Dijkgraaf pleitte in het Tweede Kamerdebat op 18 april over het wetenschapsbeleid ook voor meer vaste banen. “De toename van al die tijdelijke contracten heeft geleid tot een afbraak van de academische vrijheid.”

Uit onderzoek blijkt dat docenten en onderzoekers vanwege hun tijdelijk dienstverband inderdaad een extra kwetsbare positie innemen. Denk daarbij aan werkdruk, onbetaald overwerken en sociale veiligheid. “Dat de minister het belang van vaste contracten ook inziet, is natuurlijk goed nieuws”, zegt AOb-bestuurder Donald Pechler. “We hopen dat hij nu duidelijk maakt wat dit in de praktijk voor docenten en onderzoekers betekent en het niet alleen aan de sector overlaat.”

Werkdruk

Behalve een loonsverhoging en vaste contracten vinden de vakbonden werkdruk een groot thema. FNV heeft een steekproef gedaan onder enkele honderden medewerkers en daaruit blijkt dat eerdere cao-afspraken over ‘reële taakeisen’ niet of nauwelijks zijn nagekomen.

Hebben medewerkers genoeg tijd om al hun taken uit te voeren? Rond de 80 procent van de docenten en onderzoekers zegt van niet. Ook ruim de helft van het ondersteunend personeel komt tijd tekort. Tegen de afspraken in is daar veelal nog geen beleid voor gemaakt.

Het onderzoek komt niet voor niets op dit moment naar buiten. Universiteiten moeten zich aan de cao houden, zegt FNV-bestuurder Jan Boersma. “Maar de werkdruk is nog steeds gierend hoog en er is tot op heden weinig aan gedaan. Daarom willen we nu hardere afspraken maken.”

Het is de vraag of de nieuwe cao snel tot stand komt, vooral omdat de ‘loonruimte’ nog niet bekend is. Het kabinet maakt in de voorjaarsnota (uiterlijk 1 juni) bekend hoeveel extra financiering de onderwijsinstellingen krijgen voor de gestegen prijzen.

De actie begint om 12:00 uur bij de VU in Amsterdam. Kom ook! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Lees ook: Bonden eisen meer vaste banen aan universiteiten, en over de grote impact van tijdelijke contracten op het privéleven en de negatieve gevolgen voor hoofddocent Susanne Täuber vanwege haar inzet voor de academische vrijheid

Meer nieuws