De rechtbank Groningen.
De rechtbank Groningen.

Beeld: Rechtspraak.nl

Rechter besluit dat universiteit Täuber mag ontslaan

De Rijksuniversiteit Groningen mag het contract van universitair hoofddocent Susanne Täuber ontbinden vanwege een ‘verstoorde werkrelatie’. Dat heeft de kantonrechter gisteren bepaald. Täuber: “Het scenario waar ik zo bang voor was, komt hiermee uit. Als je ongewenst gedrag aankaart, word je ontslagen.”

Een dag erna is de wetenschapper nog bezig met het lezen en interpreteren van het vonnis. “Deze uitspraak bereikt vooral dat de angstcultuur erger wordt. Het laat zien dat mensen die prima functioneren en al lange tijd in vaste dienst zijn, weggewerkt kunnen worden. Mensen durven op deze manier niets kritisch meer te zeggen”, zegt Täuber die veel onderzoek doet en expert is op het gebied van sociale veiligheid.

‘Het laat zien dat mensen die prima functioneren, weggewerkt kunnen worden’

Kritisch

De docent werkte sinds 2009 bij de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg in 2015 een vast contract aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Daarnaast is ze lid van de nationale adviescommissie diversiteit en inclusie waarvoor ze door de onderwijsminister is benoemd. De kiem van het conflict met de universiteit begon volgens de rechter al een aantal jaren terug toen Täuber een promotie misliep en een formele klacht over discriminatie indiende.

Daarna schreef ze een wetenschappelijke publicatie over het Rosalind Franklin Fellowship-programma dat vooral als doel heeft om de positie van vrouwelijke wetenschappers te verbeteren en te bevorderen. “In de publicatie schreef ik kritisch over dit programma aan mijn universiteit. Het programma ondermijnde de positie en daarmee de gelijkheid van vrouwen juist omdat het de ongelijkheidspraktijken op de werkvloer niet aanpakt”, zegt Täuber die een causaal verband ziet tussen deze kritische publicatie en haar ontslag. “Ik heb documenten die dat kunnen aantonen.”

‘Voor mij raakt dit ontslag de kern van de academische vrijheid’

Academische vrijheid

Toch besloot de rechter gisteren na toetsing aan de wet dat de universiteit het contract mag ontbinden. De universitair docent beraadt zich nu op een hoger beroep. “Voor mij raakt dit ontslag de kern van de academische vrijheid. En daar zegt de kantonrechter niets over. Ik wil dat die principiële kwestie wordt getoetst zodat er een uitspraak is voor het hele hoger onderwijs en voor alle studenten, promovendi en collega’s na mij.” Afgelopen februari won Täuber de AOb-prijs Academiekus voor haar inzet voor de academische vrijheid.

Koesteren

Veel steunbetuigingen kreeg Täuber op Twitter en er was een protestactie bij het Academiegebouw in Groningen waarbij collega’s de hashtag ‘AmINext?’ gebruikte. Leonie de Jonge, universitair docent aan de RUG, was erbij aanwezig. Zij werkte samen in het Young Academy Groningen met Täuber en maakt zich zorgen. De Jonge: “Ik ging erheen omdat ik solidair ben met Susanne. Haar inspanningen om de sociale veiligheid en diversiteit te verbeteren maken een universiteit beter en veiliger. Juist zo iemand moet je koesteren.”

Verliezers

Daar is AOb-sectorbestuurder Donald Pechler het mee eens. Hij vindt dat deze zaak de noodzaak laat zien van een landelijk centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid bij universiteiten. Hierover publiceerde het ministerie van Onderwijs eind vorig jaar nog een advies. “Helaas treft Täuber, als boodschapper van het slechte nieuws, hetzelfde lot als zoveel andere klokkenluiders, namelijk ontslag. Studenten en personeel vragen zich terecht af of ze wel veilig zijn op de universiteit, zijn zij de volgende? Deze zaak kent alleen maar verliezers, waarvan Susanne de grootste is doordat zij haar baan kwijtraakt.”

Geen reactie

De Rijksuniversiteit Groningen wil niet inhoudelijk op de rechtszaak reageren, zo laat woordvoerder Anja Hulshof weten. “De uitspraak spreekt voor zich.” Over de demonstratie gisteren zegt de woordvoerder dat de RUG aan dezelfde kant staat als de mensen die bijeen waren bij het Academiegebouw. “Daar stonden mensen met een gevoel van sociale onveiligheid, dat is iets wat niet moet. We beginnen binnenkort een campagne om te leren hoe je dit gedrag tijdig kan herkennen en kunt voorkomen. Maar dat is een proces met z’n allen.” Overigens stond dit onderwerp al sinds 2019 – toen het nieuwe bestuur aantrad – op de agenda, benadrukt Hulshof. “Wij rapporteren er ook al jaren over.”

Op 15 maart 2023 organiseert de AOb een webinar over de academische vrijheid waar columnist Rosanne Hertzberger, Susanne Täuber en AOb-sectorbestuurder Ceren Pekdemir zich buigen over de vraag hoe je deze vrijheid kan borgen.

Meld je aan!

Meer nieuws