Beeld: Typetank

Tweede Kamer: ‘Mentale druk op studenten moet snel aangepakt’

De coronamaatregelen in het hoger onderwijs zijn geschrapt, maar daarmee zijn de mentale problemen van studenten nog niet verdwenen. Het ministerie van Onderwijs werkt aan een “integrale aanpak” van het welzijn van studenten.

De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij jongeren. Studenten ervaarden meer studiestress en voelden zich emotioneel uitgeput. “De druk ligt nu nog hoger dan ervoor, want veel studenten kampen met achterstanden en hun studieschuld loopt op”, vertelt student Jasmijn Veraart in het artikel hierover in het laatste Onderwijsblad. Een andere student zegt: “Ik mis een toekomstperspectief: waarom zou ik eigenlijk nog mijn best doen?”

‘Ik mis een toekomstperspectief: waarom zou ik eigenlijk nog mijn best doen?’

Zorgen over stress en de mentale problemen van studenten leven ook in de Tweede Kamer. En die problemen komen niet alleen door de coronacrisis. Welke “cultuurverandering” is er nodig om stress te verminderen, vraagt de PvdA-fractie in een schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Onderwijs. Is daar ook na corona “blijvende aandacht” voor, wil de Partij voor de Dieren weten. De SGP is nieuwsgierig of ook de “fysieke gezondheid, die met de mentale gezondheid van studenten samenhangt” wordt meegenomen.

Prestatiedruk
Minister Dijkgraaf is ermee bezig, schrijft hij. OCW en VWS voeren “volop gesprekken met het veld en experts over het ontwikkelen van een integrale aanpak mentale gezondheid in het hoger onderwijs”. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar begeleiding bij klachten, maar ook naar preventie. Achterliggende oorzaken van “stress en de prestatiedruk die studenten ervaren” worden ook meegenomen.

De fysieke gezondheid van studenten wordt daarbij niet over hoofd gezien, verzekert hij de SGP. “Samenwerking op het gebied van het welzijn van studenten” verkent hij de komende tijd met de staatssecretaris van VWS.

Deze week bepleitte onder andere het MIND Platform tijdens een rondetafelgesprek dat onderwijsinstellingen meer kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld lessen over mentale gezondheid kunnen organiseren. Voorafgaand aan het gesprek presenteerden GroenLinks, ChristenUnie samen met jongerenorganisaties het manifest Hoopvol Perspectief. Hierin pleiten ze naast het doorbreken van het taboe op mentale problemen en snelle toegang tot hulp ook voor het ‘drastisch verminderen van de financiële druk op jongeren’. “Er is alle reden om hier snel werk van te maken”, aldus GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

“Docenten maken zich zorgen en proberen op allerlei manieren in gesprek te blijven, maar dat is best lastig”

Mentale druk en psychische klachten onder studenten zijn niet nieuw en leidden in 2018 in opdracht van het ministerie tot de oprichting van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Hoger Onderwijs. Het netwerk zet in op kennisdeling zodat onderwijsinstellingen van elkaar kunnen leren.

Zo kwam Fontys Hogescholen drie jaar geleden al met het Actieplan Studentenwelzijn naar aanleiding van signalen over een toenemende prestatiedruk. De hogeschool lanceerde daarop het online platform Fontys Helpt waar studenten nu snel kunnen zien bij wie ze terechtkunnen voor hulp. De pandemie zorgde voor een uitvergroting van bestaande klachten, ziet Esther Tonnaer, consultant studentcoaching bij Fontys. “Stress, angst en motivatieproblemen zijn erg toegenomen. Docenten maken zich zorgen en proberen op allerlei manieren in gesprek te blijven, maar dat is best lastig.”

Lees hier het hele artikel uit het Onderwijsblad over het welzijn van studenten en hoe hogescholen het tij proberen te keren.

 

Meer nieuws