Leerlingen van het Bogerman in Sneek konden verschillende toetsen vooraf inzien. Ze moeten nu toetsen opnieuw maken.
Leerlingen van het Bogerman in Sneek konden verschillende toetsen vooraf inzien. Ze moeten nu toetsen opnieuw maken.

Beeld: Pixabay

Toetsfraude op school in Sneek

Ruim vierhonderd leerlingen van de havo- en vwo-afdeling van het Bogerman in Sneek moeten zich opnieuw buigen over één of meerdere schoolexamens. Dat heeft de schoolleiding besloten nadat ze erachter kwamen dat toetsen vooraf zijn ingezien

Het gaat om leerlingen die in de laatste twee jaar van de havo of het vwo zitten. In de toetsweek waren er 91 verschillende soorten toetsen. Daarvan moeten ruim vierhonderd leerlingen er nu dertien opnieuw maken.

Rector Jan Osinga van het Bogerman licht toe dat het fout is gegaan bij de toetsen speciaal voor leerlingen met dyslexie. Deze leerlingen maken de toets met een koptelefoon waarbij de vragen worden voorgelezen. “Zeventien van deze toetsen stonden een uur van te voren online op een schijf waar iedereen bij kon”, zegt Osinga. “Leerlingen ontdekten dit en hebben er in de loop van de week steeds meer gebruik van gemaakt.”

Misbruik

Dankzij ‘klokkenluiders’ kwam de schoolleiding erachter. “We sloten de route gelijk af”, zegt Osinga. “Het was onze fout dat de toetsen voor iedereen online staan, maar daar misbruik van maken is gewoon fraude.”

‘Het was onze fout dat de toetsen voor iedereen online staan, maar daar misbruik van maken is gewoon fraude’

Het ging om schoolexamens en die vallen onder het eindexamenbesluit en het programma van toetsing en afsluiting. De Onderwijsinspectie is ingelicht. Samen met collega’s speurde de rector naar opmerkelijk inloggedrag. Osinga: “Na onderzoek bleek de omvang groot. Van toetsen is zelfs een foto gemaakt en via Whatsapp verspreid.”

Maatregelen

Het is niet duidelijk hoeveel leerlingen ervan wisten, toetsen hebben gezien of meededen. De school neemt nu maatregelen na een uitgebreid onderzoek. “Van de zeventien toetsen zijn er drie onaangeroerd gebleven”, zegt Osinga. “Deze blijven geldig. Ruim vierhonderd leerlingen moeten dertien toetsen opnieuw maken en één leerling moet één toets opnieuw doen.” Het gaat vooral om de talen. “De komende weken worden de toetsen opnieuw ingepland”, zegt Osinga. “Het is sneu voor leerlingen die er niks mee te maken hebben, maar het gaat om schoolexamens. Daar mag je niet aan twijfelen.”

Ook docenten hebben veel extra werk, volgens de rector. “Zij moeten opnieuw toetsvragen bedenken en alles nakijken.”

Meer nieuws