Over functiebeschrijvingen wordt niet altijd gesproken met de werknemer.
Over functiebeschrijvingen wordt niet altijd gesproken met de werknemer.

‘Toepassing functiewaardering klopt nog niet altijd’

Het systeem voor functiewaardering voor ondersteuners en directieleden in het primair onderwijs is in orde. De toepassing laat nog wel te wensen over. ‘Voorbeeldfuncties moeten niet klakkeloos worden overgenomen.'

Dat meldt adviesbureau Leeuwendaal in het rapport ‘Onderzoek functies en beloning sector primair onderwijs’, dat is opgesteld in opdracht van de vakbonden en werkgevers.

Leeuwendaal constateert dat de systematiek van functiewaardering van ondersteuners en directieleden in orde is: het is goed mogelijk om hun functies in het primair onderwijs te beschrijven en te waarderen.

‘Voorbeeldfuncties dienen als inspiratiemateriaal’

Wel laat de toepassing van die functiewaardering te wensen over. Werknemers worden bijvoorbeeld te snel ingedeeld in de voorbeeldfuncties uit de cao, zonder dat wordt gekeken of deze functies aansluiten bij de praktijk in de school.

‘Voorbeeldfuncties dienen als inspiratiemateriaal. Ze moeten niet klakkeloos worden overgenomen, maar altijd worden getoetst aan de situatie in de eigen organisatie’, schrijven de onderzoekers. Ook wordt over de functiebeschrijving niet altijd gecommuniceerd met de werknemer en sluiten sommige voorbeeldfuncties niet meer aan bij de werkzaamheden.

Voorbeeldfuncties

“Wij hameren er als AOb al een tijdje op dat bijvoorbeeld schoolleiders te klakkeloos in voorbeeldfuncties worden gezet”, reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Het is mooi dat we daar nu samen met de werkgevers naar gaan kijken.’

Fatsoenlijk

Verder gaan vakbonden en werkgevers een voorbeeldregeling ontwerpen voor het belonen van onderwijsassistenten die structureel zelfstandig voor de klas staan. “Het liefste zien we alleen bevoegde leraren voor een klas. Maar als het dan toch gebeurt, moeten onbevoegden wél fatsoenlijk worden beloond”, zegt Roovers. “Zij doen nu werk in een veel lagere salarisschaal dan die van een leraar, terwijl ze vaak wel de volledige verantwoordelijkheid voor een klas dragen. Zo wordt het een verdienmodel.”

Professionalisering

Vakbonden en werkgevers willen die beloning wel koppelen aan verdere professionalisering. Roovers: “Want ons uitgangspunt is en blijft dat niemand onbevoegd voor de klas staat. Dus ook onderwijsassistenten niet.”

Ook hebben vakbonden en werkgevers afgesproken om leeswijzers te ontwikkelen om het gebruik van de cao-functies toe te lichten. En wordt er een nadere uitleg opgesteld over de werking en toepassing van het functiewaarderingssysteem.

Lees ook: ‘Directeuren en ondersteuners maken vaker bezwaar tegen functiewaardering’

Check de cao primair onderwijs

Meer nieuws