Kamerleden vragen zich af of de ventilatie-subsidie ook de armere scholen en gemeenten bereikt, aangezien er fors meebetaald moet worden.
Kamerleden vragen zich af of de ventilatie-subsidie ook de armere scholen en gemeenten bereikt, aangezien er fors meebetaald moet worden.

Beeld: Pixabay

Subsidiepot voor ventilatie bijna leeg

De subsidieregeling waarmee gemeenten de ventilatie van hun schoolgebouwen kunnen aanpakken, is al een goed eind op. Na zes weken zijn 547 aanvragen binnen gekomen, samen goed voor 82 van de beschikbare 100 miljoen euro.

Sinds vier januari dit jaar kunnen gemeenten voor hun schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor noodzakelijke verbeteringen aan de ventilatiesystemen. Het kabinet besteedt hier 360 miljoen euro aan. De eerste 100 miljoen euro zit in de Suvis-regeling. Het Rijk financiert 30 procent van de ingediende plannen. De overige 70 procent moeten gemeentes en schoolbesturen investeren.

Groots en meeslepend

Verschillende Tweede Kamerleden stelden rond de jaarwisseling vragen over deze verdeelsleutel. PvdA en GroenLinks vroegen onderwijsminister Arie Slob naar gemeenten die onvoldoende geld in kas hebben om mee te betalen. Ook wilden ze weten of scholen in armere gemeentes wel kans maken op betere ventilatie. De Christen-Unie vroeg zich af of schoolbesturen wel voldoende middelen hebben om bij te dragen.

Slob antwoordde dat hij geen berichten had gekregen van scholen uit armere gemeentes. En dat niet alle benodigde maatregelen ‘groots en meeslepend’ hoeven te zijn. De minister schreef dat de aangevraagde subsidiebedragen tot nu toe variëren van enkele honderden euro’s tot een miljoen euro.

Nog geen derde van de scholen heeft ventilatie op orde

Van alle schoolgebouwen in het po en vo heeft nog geen derde de ventilatie bewezen op orde. Dat bleek dit najaar uit onderzoek van het Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen. Het onderwerp is door corona en de invloed van ventilatie op de verspreiding van het virus, hoog op de agenda komen te staan. Veel scholen kiezen er nu voor om regelmatig de ramen op te gooien. Het demissionaire kabinet bepaalt dit jaar nog hoe de overige 260 miljoen euro voor ventilatie op scholen besteed wordt.

De verbouwingen met Suvis-geld moeten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 starten. Uiterlijk aan het einde van 2023 moet het af zijn. Marco van Zandwijk werkt voor Ruimte-OK, het landelijke kenniscentrum voor onderwijshuisvesting. Hij legt uit dat de regeling met opzet ‘breed is geformuleerd’. En verder rijkt dan de coronacrisis.

“Er is in 2009 al eens 150 miljoen euro in de verbetering van het binnenklimaat geïnvesteerd’”, zegt Van Zandwijk. “Uiteindelijk zaten veel scholen met ventilatiesystemen die kostbaar zijn in gebruik. Daarom moeten scholen het geld uit de regeling nu ook aan CO2-monitoring en energiebeheer besteden. Ook komen energie besparende of leverende maatregelen in aanmerking voor subsidie. Als je op dit vlak niets regelt, dan lopen de kosten voor ventileren onnodig hoog op.”

‘CO2-meter hoort achterin het klaslokaal, bij het raam’

Wim Zeiler, hoogleraar ventilatietechniek aan de Technische Universiteit van Eindhoven, benadrukt dat binnenklimaat op scholen een complex onderwerp is. En het luistert nauw. Een van Zeilers studenten deed recent onderzoek naar waar in de klas de CO2-meter moet hangen om het beste – lees: meest ongunstige – resultaat te laten zien. Dat is achterin het lokaal, bij het raam. Zeiler: “Terwijl de meters meestal bij de ingang worden geplaatst.” Ook naar de kwaliteit van de meters zelf vindt nog onderzoek plaats.

Intussen duiken allerlei marktpartijen op de onderwijssector, die juist eenvoudige oplossingen suggereren. Zoals luchtreinigers op basis van uv-straling en ionisatie. Kostbare apparaten waarvan de werking tegen Covid19 of voor een beter binnenklimaat in schoolklassen niet wetenschappelijk bewezen is. Onder andere de in corona-tijden invloedrijke Maurice de Hond wijst er in zijn tweets regelmatig op.

Zeven-stappenplan

Van Zandwijk van Ruimte-OK verwijst scholen en geïnteresseerde leraren naar een handreiking die het kenniscentrum samen met de PO-Raad en de VO-raad maakte. Daarin staat een zeven-stappenplan richting betere ventilatie. Ook de AOb schreef een handreiking ventilatie voor het primair onderwijs.

Download de AOb-handreiking

Ben je lid van een (g)mr en wil je meer weten? Check dan de corona-FAQ op ‘Ventilatie’ en ‘MR en OR’.

Meer nieuws