Beeld: Pixabay

Steun voor onderzoek naar direct financieren scholen

Minister Slob moet de mogelijkheden bekijken om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs rechtstreeks te financieren, buiten schoolbesturen om. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam vanmiddag een motie van D66 met die strekking aan.

Volgens een deel van de Tweede Kamer, waaronder D66, worden besluiten over de besteding van het onderwijsgeld te ver van de klas genomen. De motie – die het kabinet oproept ‘onderzoek te doen naar het direct bekostigen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en coöperatieve vormen van samenwerking’ – kreeg steun uit de oppositie van onder meer de SP, GroenLinks, PVV en de PvdA. De drie collega-coalitiepartijen stemden tegen. Of minister Slob gehoor geeft aan de oproep, is onduidelijk.

Vorige week kondigde Slob aan de toereikendheid en doelmatigheid van de lumpsum in het primair en voortgezet onderwijs tegen het licht te zullen houden.

Beperken

De Tweede Kamer wil ook dat Slob afspraken maakt met schoolbesturen om de inzet van commerciële bureaus bij het werven van leraren zoveel mogelijk te beperken. Veel partijen is het een doorn in het oog dat onderwijsgeld deels in de zakken belandt van headhunt-bureaus die profiteren van het lerarentekort.

Voldoende steun bleek er ook voor een motie van D66 en CDA over de zogeheten prestatiebox, een geldpot voor onderwijsvernieuwing binnen de onderwijsbegroting. Van dat geld wordt op dit moment onder meer personeel aangesteld. Een deel van het budget zou naar salarisverbetering in het primair onderwijs kunnen, menen beide partijen. De behoedzame formulering – ‘onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox primair onderwijs per 2020 aangewend kan worden’ – leidde tijdens het begrotingsdebat vorige week tot teleurgestelde reacties bij oppositiepartijen. Zij vinden dat de coalitie meer moet doen om extra geld vrij te maken voor onderwijs, maar hebben wel voor de motie gestemd.

Kamerbrede steun was er voor het pleidooi om de subsidie voor praktijkleren in het mbo ook na 2019 veilig te stellen. Verder vindt de Tweede Kamer dat instellingen in het hoger onderwijs zelf moeten bepalen waar ze de lat voor het bindend studieadvies leggen. Een meerderheid nam een PVV-motie aan met die boodschap en gaat daarmee in tegen de koers van minister Ingrid van Engelshoven.

Meer nieuws