De hele Tweede Kamer steunde afgelopen vrijdag een motie van PvdA-Kamerlid Asscher om de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidieregeling praktijkleren ongedaan te maken.
De hele Tweede Kamer steunde afgelopen vrijdag een motie van PvdA-Kamerlid Asscher om de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidieregeling praktijkleren ongedaan te maken.

Beeld: Techniekbeeldbank.nu

Kamer wil korting op praktijkleren ongedaan maken

De Tweede Kamer wil unaniem dat het kabinet de ingeboekte korting van 19,5 miljoen euro op de subsidieregeling voor het praktijkleren in het mbo terugdraait. Alle partijen steunen een motie hiervoor. Het gaat om de subsidie die werkgevers krijgen wanneer zij een leerwerkplaats aanbieden aan jongeren die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher diende afgelopen vrijdag tijdens de Algemene Beschouwingen zijn motie in die de leerbanen in het mbo moet ‘redden’. Hij vroeg het kabinet met klem om af te zien van de bezuiniging op de leerbanen. ‘Het lijkt mij echt een bizar idee om nu, in deze tijd, te gaan bezuinigen op deze jongeren’, aldus Asscher tijdens het debat. De PvdA’er kreeg de steun van de hele Tweede Kamer voor zijn motie.

In zijn motie vraagt Asscher aan het kabinet om de begroting van het ministerie van Onderwijs met 19,5 miljoen euro te verhogen. Het kabinet moet dekking zoeken buiten de begroting van het ministerie van Onderwijs. Premier Mark Rutte (VVD) liet tijdens de beschouwingen al merken dat Asscher een punt heeft en zei dat hij de voorstellen zou afwachten.

Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA): ‘Het lijkt mij echt een bizar idee om nu, in deze tijd, te gaan bezuinigen op deze jongeren’

Bezuinigingen

Met Prinsjesdag werd juist bekend dat het kabinet het voornemen had om te bezuinigingen op de subsidieregeling in het mbo. Dit om voor 2019 de kosten te dekken van nieuwe tegenvallers op de begroting. Werkgevers krijgen nu 2700 euro als zij een leerwerkplaats aanbieden aan een jongere die wil leren voor lasser, monteur of kok. Dat zou 2500 euro per werkplaats worden.

Voor de zomer deed Kamerlid Mahir Alkaya van de SP met een amendement al een poging om bezuinigingen bij de leerbanen tegen te houden. Toen steunde alleen de oppositie hem en haalde hij net geen meerderheid. Nu steunen ook regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de motie van Asscher.

Fair

De vertegenwoordiger van ondernemers van het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland, is blij dat de korting van de baan lijkt. Wel vindt de organisatie dat de minister moet bevestigen dat de subsidie voor lange tijd blijft bestaan en dat hier investeringen voor komen. ‘Het is niet fair dat leerwerkbedrijven ieder jaar weer opnieuw moeten vrezen voor bezuinigingen of zelfs het voortbestaan van de regeling. Die onzekerheid is slecht voor de bedrijven, maar ook voor mbo-studenten en de arbeidsmarkt.’

Meer nieuws