Beeld: Typetank

Staking groot succes: zeker negentig procent scholen dicht

Uit tellingen van de organisaties van het PO-front blijkt dat zeker 90 procent van alle scholen vandaag dicht was. De actiebereidheid bleek ook op deze derde actiedag groot. Wanneer het kabinet niet op de eisen voor een beter salaris en lagere werkdruk ingaat, volgen in 2018 nieuwe acties.

De actiebereidheid van leraren en ondersteunend personeel is en blijft hoog, zo blijkt uit de prikactie in juni, de stakingsmanifestatie in het Zuiderpark op 5 oktober en de landelijke staking van vandaag. De stakers verzamelden zich in bioscopen door het hele land, op kantoren van de vakbonden, in stadscentra of organiseerden vanuit school acties. Sommigen oefenden alvast voor de toekomst, wanneer er door het lerarentekort er klassen van vijftig kinderen ontstaan.

Registreren

Er staakten tenminste 60 duizend leraren en ondersteuners. Veel stakers vonden het niet nodig om zich te registreren, omdat hun school geen loon inhoudt. De verwachting is dat zeven van de tien schoolbesturen doorbetalen. Bij de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek registreerden zich 20 duizend stakers. 93 procent van de basisscholen is dicht, zo blijkt uit de registratie van de AOb. Zij konden bij hun registratie aangeven of hun school gesloten was.

Doorgaan

Op de stakingsmanifestaties werd duidelijk dat de stakers ook volgend jaar door willen gaan met actievoeren. Het PO-front gaat voor het nieuwe jaar acties voorbereiden, waarbij nieuwe stakingen niet zijn uitgesloten.

Het PO-front is het samenwerkingsverband van de AOb, Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs en Onderzoek, Federatie van Onderwijsvakorganisaties, PO in Actie en de werkgeversorganisatie PO-raad.

Meer nieuws