De stages en examens in het mbo moeten zoveel mogelijk doorgaan, vindt minister Van Engelshoven.
De stages en examens in het mbo moeten zoveel mogelijk doorgaan, vindt minister Van Engelshoven.

Beeld: Typetank

Stages en examens gaan waar mogelijk door in mbo

In het mbo gaan de examens en stages van studenten ook zoveel mogelijk door. Dat laat onderwijsminister Ingrid van Engelshoven weten. Wel moeten scholen zich aan alle veiligheidsmaatregelen van het RIVM houden en examens bijvoorbeeld online afnemen.

Gisterenmiddag maakte onderwijsminister Arie Slob al bekend dat hij de examens in het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk door wil laten gaan. Kort daarna volgde de brief van zijn collega-minister met daarin maatregelen voor het mbo. AOb-bestuurder Tamar van Gelder roept onderwijspersoneel uit het mbo op het vooral door te geven aan de bond als er onduidelijkheden zijn, vragen of afspraken die in de praktijk niet goed blijken te werken. De AOb kan de minister dan op de hoogte brengen.

Prioriteit

Mbo-scholen zijn net als basisscholen en middelbare scholen tot 6 april dicht voor onderwijs. Mbo-docenten moeten hun studenten zoveel mogelijk op afstand proberen les te geven, laat Van Engelshoven nogmaals in haar brief weten. Toch zijn er uitzonderingen gemaakt*Lees de extra uitleg van het ministerie over de maatregelen in het mbo voor bijvoorbeeld de voorbereiding op de examens, want het ministerie wil dat die zoveel mogelijk doorgaan. Vooral de studenten die dit schooljaar een diploma kunnen halen, moeten de mbo-instellingen prioriteit geven.

Vooral studenten die dit schooljaar een diploma kunnen halen zijn prioriteit

Het schoolbestuur bepaalt hoe de examens worden uitgevoerd. Zij moeten daarbij wel rekening houden met de strenge regels van het RIVM. Zo kunnen scholen kiezen voor online mondelinge examens en voor examinering op de stageplek of op een andere locatie.

Stages

Voor de stages geldt hetzelfde: ook die moeten zoveel mogelijk doorgaan, mits de maatregelen van het RIVM dit toestaan. Voor studenten die bij een leerbedrijf in de horeca zitten, gaat dat al niet lukken want de overheid heeft alle restaurants tot 6 april gesloten. Als bij een BOL-opleiding, de beroepsopleidende leerweg waarbij studenten 4 dagen op school zitten en 1 dag stagelopen, een leerbedrijf de activiteiten staakt is het aan het onderwijsteam om te bekijken of de student op een andere manier de leerdoelen en praktijkopdrachten kan voltooien, zonder alle stage-uren te maken. Als dit niet kan, moet de stage later worden ingehaald.

Voor studenten van BBL-opleidingen waarbij zij 4 dagen werken en 1 dag naar school gaan, geldt dat zij vaak een arbeidscontract hebben met hun leerbedrijf. Ook die stages moeten zoveel mogelijk doorgaan, mits aan alle veiligheidseisen voldaan wordt.

Aanmelding

Voor nieuwe studenten verschuift de minister de uiterlijke aanmelddatum voor een opleiding met een maand op, naar 1 mei. Mbo-scholen krijgen ook meer tijd voor het geven van een bindend studieadvies. Ze mogen dat dit schooljaar tot twaalf maanden na de start van de opleiding nog geven. Een negatief advies kan alleen als de voortgang van de student over de hele linie onvoldoende is, maar veel scholen zullen niet alle examens kunnen afnemen en dus geen compleet beeld hebben.

De minister benadrukt dat de afspraken en de uitwerking ervan nog steeds ‘werk in uitvoering’ is en dat deze worden aangevuld.

Lees ook: ‘Minister: examens gaan zoveel mogelijk door’ 

Meer nieuws