Slob wil over twee maanden advies van de curriculumcommissie en heeft SLO ook al aan het werk gezet.
Slob wil over twee maanden advies van de curriculumcommissie en heeft SLO ook al aan het werk gezet.

Beeld: Typetank

Slob zet vaart achter nieuw curriculum

Oud-Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en rector Roel Kuiper wordt voorzitter van de nieuwe curriculumcommissie. Kuiper moet in november al ‘richtinggevende aanbevelingen’ doen over nieuwe kerndoelen en eindtermen voor het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.

“Zolang er geen actueel en verbeterd curriculum is, blijven de knelpunten in het huidige curriculum bestaan”, schrijft Onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer afgelopen dinsdag. Hij wil dat de commissie een vliegende start maakt en heeft de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) alvast aan het werk gezet.

Examens

De examenprogramma’s voor moderne talen, Nederlands en wiskunde in het voortgezet onderwijs krijgen prioriteit. Net als het bèta-curriculum in het vmbo en het leergebied burgerschap. SLO gaat deze examens actualiseren en de minister belooft de Kamer hierover te informeren in de eerste helft van volgend jaar.

Ook wil Slob dat vakexperts en leraren alvast in de startblokken staan om zo snel mogelijk na november de nieuwe kerndoelen te gaan schrijven. SLO is gevraagd om voorbeeldmateriaal te maken voor de basisvaardigheden binnen Nederlands, rekenen & wiskunde, Engels en burgerschap, zodat docenten al met een verbeterd curriculum kunnen werken.

Voorwerk

Ondanks de snelheid en de concrete invulling die SLO al gaat bedenken, valt op dat de minister in de brief schrijft ‘dat er met dit voorwerk geen onomkeerbare stappen worden gezet’. Het advies van de zevenkoppige commissie – waar ook onderwijspedagoog Gert Biesta lid van is – moet gaan over de ‘technische en inhoudelijke bruikbaarheid van curriculum.nu’.

Slob schrijft dat hij scherp wil krijgen wat vanuit de werkvloer nodig is ‘om een vernieuwd curriculum succesvol in de praktijk te brengen’. Hij wil weten wat er onder leraren leeft, maar rept niet over wat het veld al heeft aangegeven over een eventueel nieuw curriculum. Zo reageerden 2300 leden uit het primair en voortgezet onderwijs vorig jaar op een enquête van de AOb.

Uit deze enquête bleek dat veel van hen een goede invoering niet zien lukken, zeker in tijden van een lerarentekort en met een werkdruk die toch al hoog is. Daar komt corona nu nog bij. Ook inhoudelijk is het onderwijspersoneel niet enthousiast over de plannen.*Leraren denken vooral dat de doelstellingen voor een nieuw curriculum, zoals een minder overladen onderwijsprogramma voor leerlingen, niet worden bereikt. 52 procent gaf aan dat dit specifieke doel niet wordt gehaald, 16 procent dacht van wel. 40 procent denkt dat het nieuwe curriculum hun leerlingen niet beter op de toekomst gaat voorbereiden, 28 procent ziet daar wel een verbetering. Twee op de vijf docenten heeft er een hard hoofd in dat de samenhang tussen vakken beter wordt met het nieuwe curriculum, 20 procent verwacht dat dit verbetert. 

Kritiek

De AOb beraadt zich nog op een uitgebreidere reactie op de brief van Slob. AOb-bestuurder Jelmer Evers zegt al wel: “Onze zorgen zijn niet weggenomen. Het ministerie lijkt heel veel vaart te maken zonder dat er echt naar de kritiek van onze leden is geluisterd.”

Lees hier een samenvatting van de negen leergebieden die er zouden moeten komen in het primair en voortgezet onderwijs.
Heb je interesse in een werkgroep van curriculum.nu, dan kun je je hier aanmelden.
De volledige uitslag van de AOb-enquête is hier te vinden.

 

Meer nieuws