Minister Arie Slob is tevreden met de volgorde van het schooladvies en de eindtoets in het primair onderwijs en gaat deze niet veranderen.
Minister Arie Slob is tevreden met de volgorde van het schooladvies en de eindtoets in het primair onderwijs en gaat deze niet veranderen.

Beeld: Rijksoverheid

Slob wijzigt volgorde schooladvisering primair onderwijs niet

Onderwijsminister Arie Slob tornt niet aan de volgorde van de schooladviezen voor achtstegroepers en eindtoetsen. Het oordeel van de leerkracht blijft leidend. Wel wil de minister dat de eindtoets vroeger in het jaar – direct na het schooladvies - wordt afgenomen.

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met dit voorstel van Slob. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat hij vertrouwen heeft in het professionele oordeel van de leerkracht. De leraar heeft immers een ‘breed beeld van de ontwikkeling en competenties van het kind’, schrijft de minister in de brief.

Schooladvies leidend

Sinds 2014-2015 is niet meer de eindtoets leidend voor het bepalen van het schoolniveau van leerlingen in groep 8, maar het advies van de leraren. Slob wil dit zo houden, ondanks dat er in februari dit jaar vanuit de coalitie stemmen opgingen om toch weer de eindtoets voor het schooladvies af te nemen zodat leraren over alle gegevens en resultaten beschikken als zij het advies geven.

‘Ik heb vertrouwen in het professionele oordeel van de leraar. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de druk om goed te presteren op de eindtoets voor leerlingen en hun ouders niet verder toeneemt’

Op dit moment moeten basisscholen voor 1 maart de schooladviezen gereed hebben. Daarna maken de leerlingen in april of mei nog de eindtoets. Als de score daarvan hoger is dan het schooladvies, moeten leerkrachten hun advies heroverwegen. Nieuw is dat Slob de eindtoets wil vervroegen: direct na het schooladvies moeten scholen de toets afnemen in de eerste helft van de maand maart. De minister denkt zo extra toetstrainingen te voorkomen.

Landelijk moment

Ook komt er één landelijk moment waarop de schooladviezen definitief zijn en alle leerlingen zich bij middelbare scholen kunnen inschrijven. De minister wil dat dit gebeurt op 1 mei. Het moet voorkomen dat leerlingen, bij het bijstellen van het schooladvies, niet meer terechtkunnen op hun school naar keuze.

Voor de kansengelijkheid is het, volgens het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal en Cultureel Planbureau, goed om juist wel eerst de eindtoets af te nemen in plaats van het schooladvies. De eindtoets helpt ‘onbewust lagere verwachtingen bij leerkrachten’ te corrigeren, zo vindt het CPB.

Slob schrijft in zijn brief dat daar geen ‘wetenschappelijke consensus’ voor is. Hij kiest ervoor om gehoor te geven aan de oproep van scholen om vast te houden aan het ingezette beleid. Om de kansengelijkheid te verbeteren bij de schooladviezen en om leraren meer houvast te geven bij mondige ouders is de minister van plan om een handreiking te maken.

Aanbieders eindtoetsen

Slob maakt ook bekend dat wat hem betreft de overheid niet meer langer de Centrale Eindtoets zal aanbieden. Er zijn namelijk genoeg private partijen die eindtoetsen aanbieden. ‘De noodzaak is daardoor verdwenen’, aldus de minister. Scholen kunnen deze eindtoets wel afnemen, maar dan moet er een partij zijn die de Centrale Eindtoets overneemt.

De overheid zal niet langer de Centrale Eindtoets aanbieden

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt de partij die de kwaliteit van alle eindtoetsen gaat bewaken en bekijkt of er nieuwe toetsen worden toegelaten en hoe de toetsen onderling vergeleken kunnen worden. Nu doet het CvTE dat alleen voor de Centrale Eindtoets en is er een andere partij die dat voor alle overige toetsen doet. Daar wil Slob een eind aan maken, mede naar aanleiding van het debacle met de rekenfout die zorgde dat toetsuitslagen bij zo’n 20 duizend achtstegroepers verkeerd waren berekend. ‘Het verdeeld beleggen van verantwoordelijkheden is kwetsbaar’, schrijft Slob.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER