Slob schuift miljardenclaim voor onderwijsinvesteringen door naar volgend kabinet

Minister Slob heeft een miljardenclaim voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs doorgeschoven naar het volgende kabinet. Het geld zou volgens bureau McKinsey nodig zijn om het Nederlandse onderwijs weer van ‘wereldklasse’ te maken.

Bureau McKinsey concludeerde afgelopen voorjaar in het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. ‘De onderwijsresultaten gaan achteruit, ongelijkheid tussen scholen neemt toe omdat de zwakste leerlingen en de zwakste scholen achterblijven.’

Scholen krijgen volgens McKinsey slechts genoeg geld om aan de basiseisen te voldoen. ‘Maar deze eisen zijn laag. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bijna alle kinderen het basisniveau voor taal behalen, terwijl slechts 65 procent van de leerlingen het gewenste streefniveau lezen behaalt.’

‘Er is geen geld voor honderden extra verwachtingen – zoals de aanpak van radicalisering, anti-pestbeleid, het bewaken van de sociale veiligheid en digitalisering’

Laat staan dat scholen, nog steeds volgens de consultants van McKinsey, genoeg geld krijgen om alle aanvullende eisen van de samenleving en politiek te vervullen. Deze extra verwachtingen – zoals de aanpak van radicalisering, anti-pestbeleid, het bewaken van de sociale veiligheid en digitalisering – stapelen zich op en veranderen vaak. ‘In meer dan 4400 brieven die het ministerie het laatste decennium aan de Tweede kamer stuurde, worden ruim driehonderd verwachtingen besproken. Vaak zonder een duidelijke doelstelling, additionele bekostiging, wettelijk kader en gedegen evaluatie.‘

Wereldniveau

Volgens de onderzoekers is er structureel extra geld nodig om het onderwijs op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs weer op ‘wereldniveau’ te krijgen: 700 miljoen tot 1,5 miljard per jaar, oplopend van 2021 tot 2025.

Dat extra geld zou volgens McKinsey niet in de lumpsum moeten worden gestort, maar gericht moeten worden ingezet op ruim twintig gebieden. Van het ‘bevorderen van een verbetercultuur’ op scholen en ‘scholen ondersteunen om verschillen tussen leerlingen te verminderen’, ‘opstroom van leerlingen binnen het vo stimuleren’, ‘verminderen van de werkdruk’, ‘verhogen van status en kwaliteit van de leraar door herinrichting van het functiehuis’, ‘begeleiding van zij-instromers’ en het tegengaan van de uitval van beginnende leerkrachten in de eerste jaren van hun beroep.

Beslissing

Minister Arie Slob schuift de claim van McKinsey dóór, zo laat hij deze week weten in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De grootste benodigde investeringen vallen buiten de huidige kabinetsperiode, dus het is aan volgende kabinetten om hier een beslissing over te nemen.’

De minister verruimt dit jaar wel de mogelijkheid voor scholen om van ondersteuningsteams gebruik te maken. Deze teams worden ingezet vanuit de bestaande programma’s ‘Leren verbeteren’ in het vo en  Goed worden goed blijven’  in het basisonderwijs. Verder wil minister Slob vanaf volgend jaar schoolleiders en lerarenteams extra ondersteunen, waarbij hij voortborduurt op het bestaande Schoolleiders innovatie- en ontwikkelfonds.

Meer nieuws