'Geen extra vakantie met Kerst, wel eventueel online les'
'Geen extra vakantie met Kerst, wel eventueel online les'

Beeld: Pixabay

Slob: ‘Pilots met sneltesten in scholen’

Zodra er betrouwbare sneltesten voor corona beschikbaar zijn, worden er pilots mee gestart in scholen. Dat verklaarde onderwijsminister Arie Slob vandaag in de Tweede Kamer. Verder geeft de minister in december uitsluitsel over de gang van zaken rond de eindexamens, de eindtoets basisonderwijs en de extra week ‘vakantie’ met Kerst.

Volgens Slob moeten de scholen zo lang mogelijk open blijven om te voorkomen dat de onderwijsachterstanden verder oplopen. Een van de problemen bij dat openhouden is volgens de minister dat jongeren vaak nauwelijks klachten hebben van het coronavirus. “En dus gaan ze naar school zonder te weten dat ze besmet zijn, en besmetten ze daar anderen.”

Om dat te voorkomen wil Slob pilots starten zodra er betrouwbare corona-sneltesten op de markt zijn. Deze testen kunnen op twee manieren worden ingezet. In de eerste plaats bij scholen aan de voordeur, om elke leerling bij binnenkomst te testen en zo corona buiten de deur te houden. En verder, heel gericht, om besmette personen op te sporen in scholen die met een uitbraak te kampen hebben.

Met de besmettingen bij docenten valt het in het voortgezet onderwijs overigens mee, zo verklaart Slob. “Van alle docenten die zich laten testen blijkt de afgelopen weken steeds zo’n vijf procent positief te zijn. Dat cijfer is redelijk stabiel.”

“Als de scholen al een extra week dicht gaan, moet er wat mij betreft onderwijs op afstand worden gegeven”

Verder adviseert de minister scholen nogmaals om alleen onderwijs te geven en geen andere activiteiten te organiseren. “Daar wordt redelijk de hand aan gehouden, al hoor ik nog steeds signalen dat scholen soms toch nog steeds bijeenkomsten houden. Ik zeg: doe het niet.” Minister Slob wil bestuurders hier nogmaals op aanspreken.

Kerstvakantie

Dat er in de media wordt gespeculeerd over een extra week kerstvakantie is volgens de bewindsman voorbarig. “Als de scholen al een extra week dicht gaan, zou er wat mij betreft wel onderwijs op afstand moeten worden gegeven. Dit om te voorkomen dat de achterstanden verder oplopen én dat leerlingen gezamenlijk andere activiteiten gaan ondernemen.” Want dan heeft de sluiting van scholen uiteraard geen zin.

Op 8 december wordt volgens de minister duidelijk of de extra online lesweek er komt. “We moeten eerst nog de algemene discussie over verspreiding en bestrijding van het virus voeren. Is het onderwijs wel de sector die een bijdrage moet leveren? Zover zijn we nog niet.”

“We moeten eerst nog de algemene discussie over verspreiding en bestrijding van het virus voeren. Is het onderwijs wel de sector die een bijdrage moet leveren?”

Vanuit de Kamer werden ook vragen gesteld over de subsidieregeling voor de verbetering van ventilatie op scholen. Daar is 360 miljoen euro voor vrijgemaakt, maar dat geld komt pas begin januari beschikbaar. Scholen hoeven daar echter niet op te gaan zitten wachten, vindt Slob. “Scholen die een beroep doen op de regeling weten dat ze recht hebben op de bijdrage. En scholen hebben in totaal voor ruim een miljard euro aan reserves op de bank staan: daar kan je mee aan het werk.”

Eindexamens

Half december wil Slob bekend maken wat er gaat gebeuren met de eindexamens in het voortgezet onderwijs en de eindtoets basisonderwijs. Deze laatste toets is vorig jaar geschrapt, maar de minister wil er alles aan doen om deze eindtoets dit schooljaar wél te laten doorgaan. Dit omdat deze toets soms geldt als een second opinion, die voor leerlingen in achterstandsituaties de deur opent naar een hoger niveau van het voortgezet onderwijs.

Tot slot heerst er volgens de minister soms onduidelijkheid over mondkapjes in de klas: moeten docenten een mondkapje op als zij zich in de klas verplaatsen? Nee, zo oordeelt de minister – zo lang de docent maar anderhalve meter afstand tot de leerlingen bewaart. Buiten de klas moeten er wel mondkapjes gedragen worden, ook door de leerlingen. De handhaving hiervan is een kwestie voor de scholen zelf. “We gaan geen BOA’s de school in sturen.”

Meer nieuws