Vorig schooljaar slaagde 99 procent van alle middelbare scholieren
Vorig schooljaar slaagde 99 procent van alle middelbare scholieren

Beeld: Pixabay

Slob: ‘Normering eindexamens 2021 wellicht aangepast wegens corona’

Het College voor Toetsen en Examens buigt zich over ‘een passende wijze van normering voor de centrale examens van 2021’. Dat schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. De minister blijft zich inzetten voor het doorgaan van de eindexamens in 2021, maar realiseert zich dat dit ‘vragen en zorgen oproept over de haalbaarheid hiervan’.

Het examenjaar 2021 brengt volgens de minister ‘uitdagingen’ met zich mee, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘We zullen allemaal te maken krijgen met de nodige onzekerheden die veel van scholen en leerlingen gaan vragen.’

Om scholen en leerlingen tegemoet te komen is een aantal aanlever- en afnametermijnen van de examens verruimd. Daardoor kunnen scholen de afnames van de examens over een langere periode dan normaal uitsmeren. Ook beraadt het College voor Toetsen en Examens zich op ‘een passende wijze van normering voor de centrale examens van 2021’.

Door het schrappen van het centrale eindexamen slaagde vorig schooljaar bijna 99 procent van alle middelbare scholieren

Tot slot werkt de minister diverse scenario’s opstellen ’ten aanzien van het coronavirus en de examens’. De Tweede Kamer wordt hier voor Kerst verder over geïnformeerd.

Vorig corona-schooljaar werden de centrale examens geschrapt en slaagden – of zakten – de leerlingen op basis van hun cijfers voor de schoolexamens. De gemiddelde cijfers van de schoolexamens bleken achteraf vergelijkbaar te zijn met die van voorgaande jaren. Maar doordat het centrale examen meestal strenger is dan de schoolexamens, slaagden veel meer leerlingen dan normaal – met name op de havo en het vwo.  In deze schoolsoorten lagen de slagingspercentages acht tot negen procentpunten hoger dan vorig jaar.

In totaal slaagde afgelopen schooljaar bijna 99 procent van alle middelbare scholieren, in voorgaande jaren was dit zo’n 92 procent.

Meer lezen? Achterstandsleerlingen en meisjes beter af zonder eindexamen

 

Meer nieuws