Een lange rij stakers wachten voor de Tweede Kamer om het debat live te volgen vanaf de publieke tribune.
Een lange rij stakers wachten voor de Tweede Kamer om het debat live te volgen vanaf de publieke tribune.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Slob: meer structureel geld zit er niet in

Het initiatief om structureel geld los te krijgen voor onderwijs zal uit de Tweede Kamer moeten komen. Onderwijsminister Arie Slob benadrukte vanavond tijdens het vervolg van het begrotingsdebat dat het blijft bij het grotendeels eenmalige extra bedrag van 460 miljoen dat vorige week vrijdag op tafel kwam. Hij ontraadde een amendement om het budget voor onderwijs direct structureel op te hogen.

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen de begroting aanpassen en hun amendement – structurele investeringen om salarissen te verhogen en werkdruk te verlagen – financieren door het hoge tarief van de winstbelasting op te trekken. Daarnaast ligt er nu een motie van GroenLinks, SGP en coalitiepartij D66 die politieke partijen oproept om in de volgende regeerperiode ‘vervolgstappen te zetten’ om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten en de werkdruk te bestrijden. Omdat die motie partijen en niet de regering aanspreekt, liet Slob het oordeel aan de Kamer. Over de moties wordt komende dinsdag gestemd; wanneer de amendementen en begroting zelf in stemming komen, is nog niet duidelijk.

Grote wond

Een grote verrassing was Slobs opstelling in het debat niet: de minister zei dat gisteren ook al voor de camera’s tijdens de landelijke staking in het primair en voortgezet onderwijs waarbij 4500 scholen plat gingen en duizenden leraren door het hele land staakten voor structurele investeringen. Veel leraren beschouwen het incidentele extra geld als een zoethoudertje, een pleister op een grote wond.

“Het is een substantieel bedrag”, aldus Slob, die aangaf dat zijn collega van Financiën geen ruimte gaf om er een structurele investering van te maken. Verschillende partijen stelden dat je geen salarissen kunt verhogen met een eenmalige bijdrage, en dat leraren in het primair evenveel zouden moeten verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

Slob: “Steeds wordt die suggestie gewekt: als je de loonkloof dicht dan zijn de problemen opgelost. Was het maar zo eenvoudig.”

“Steeds wordt die suggestie gewekt: als je de loonkloof dicht dan zijn de problemen opgelost. Was het maar zo eenvoudig. Wat we wel kunnen doen is daar grote stappen in zetten”, reageerde Slob. “We zullen onverminderd moeten doorgaan met onze aanpak. Structureel was gisteren trending topic, onze aanpak is een structurele aanpak.”

Formatie

Een deel van de Kamer neemt daar geen genoegen mee. Gisteren al tijdens de eerste termijn van het begrotingsdebat toonde D66 bereidheid om een motie van de oppositie te steunen waarin ze beloven in een volgend kabinet structureel geld beschikbaar te stellen om het lerarentekort aan te pakken. Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) daagde de regeringspartijen uit om van de 460 miljoen euro die het kabinet uittrekt een structurele investering te maken. “Als we nu uitspreken dat we dat bij de formatie van het volgende kabinet regelen, kan dat geld structureel ingezet worden”, hield ze haar collega’s voor. Ze kreeg daarbij steun van PvdA’er Kirsten van den Hul, die sprekers er steeds weer op wees dat je met een eenmalige financiële injectie het lerarentekort niet kunt oplossen.

Goede richting

“Maar met de 460 miljoen euro die er nu is, kunnen stappen in de goede richting gezet worden”, pareerde Rudmer Heerema van de VVD de oproep van zijn collega’s. “Voor het begeleiden van zij-instromers is geen structureel geld nodig.” Welke duurzame oplossingen voor het lerarentekort de VVD voor ogen heeft, ontvouwt Heerema pas in het verkiezingsprogramma. “En ik ben ervan overtuigd dat de VVD voor het onderwijs in het verkiezingsprogramma een beter verhaal gaat neerzetten dan de afgelopen jaren.” CDA-woordvoerder Michel Rog was nog afwijzender. “Ik ga geen valse beloften doen.”

Rudmer Heerema (VVD): ‘Met de 460 miljoen euro die er nu is, kunnen stappen in de goede richting gezet worden’

Steun

Regeringspartij D66 steunt de motie van Westerveld wel. Kamerlid Paul van Meenen (D66): “Ik wil dat die 460 miljoen euro een structureel karakter krijgt en als wij dat in de Kamer allemaal zeggen, is dat geld wat nu naar de scholen wordt overgemaakt, structureel geworden.” Dat kwam hem op scherpe kritiek van zijn coalitiegenoten te staan. “Dit is paniekvoetbal. U neemt een voorschot op de volgende regeerperiode die u niet kunt waarmaken”, aldus VVD’er Heerema. “U kunt niet per motie regelen dat die 460 miljoen structureel wordt. Er komen eerst nog verkiezingen.”

Kamerlid Heerema tegen Van Meenen: ‘U kunt niet per motie regelen dat die 460 miljoen structureel wordt. Er komen eerst nog verkiezingen’

Andere mogelijkheden

Het CDA ziet andere mogelijkheden om de salarissen te verbeteren. “Er zitten achtduizend leraren in de ww die een bovenwettelijke uitkering krijgen waarvan zelfs de AOb zegt dat die niet meer van deze tijd is”, aldus Rog. De 150 miljoen euro die daarmee gemoeid is zou naar de salarissen kunnen, volgens het CDA. De werkdruk zou verminderd kunnen worden als de onderwijstijd beter over het jaar gespreid zou worden en samen met de VVD dient het CDA een voorstel in om een differentiatie voor het jonge en het oudere kind in te voeren op de pabo. Dat zou de opleiding aantrekkelijker maken voor jongens. Er waren ook plannetjes om deeltijdleraren te verleiden meer te gaan werken. De PVV denkt aan een voltijdbonus, de VVD aan een fiscale maatregel die voltijd werken aantrekkelijker maakt.

Ouders voor de klas

Meerdere sprekers hekelde het plan van de schoolbesturen in de grote steden om ouders voor de klas te zetten. Ongewenst, vond ook VVD’er Heerema. “Maar als scholen in de grote steden ouders willen inzetten om klassen niet naar huis te hoeven sturen en het wordt goedgekeurd door de Onderwijsinspectie, dan hebben wij weinig handvatten om er iets tegen te doen.” De PvdA zoekt de oplossing liever in een onderwijskansenbonus voor leraren die op moeilijke scholen in de grote steden werken.

Kijk ook onze nieuwsuitzendingen terug waarin AOb-medewerker Esther Sloots korte updates gaf over het debat.

Meer nieuws