Sectorraad stemt in met cao-vo

De AOb-sectorraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. “Onze achterban vindt het akkoord, dat vooral voor een loonsverhoging zorgt, voor nu voldoende om ermee in te stemmen”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Op 9 april kwamen de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad tot een akkoord. De salarissen gaan per 1 maart met 2,75 procent omhoog en de eindejaarsuitkering met 0,6 procent. Ook krijgen alle medewerkers in het voortgezet onderwijs een eenmalige uitkering van 750 euro. Dat geld kunnen ze in juni op hun loonstrook verwachten.

Instemming

Voordat het akkoord definitief is, moeten alle achterbannen van de verschillende bonden en de werkgevers instemmen. De sectorraad van de AOb, waar zo’n vijftig leden inzitten die werken op middelbare scholen, heeft dat afgelopen vrijdag gedaan. Ook bij CNV is de achterban akkoord. De FvOv weet op 24 april of de leden instemmen en de VO-raad weet dit op 28 april van de schoolbesturen.

Peiling

De peiling die de AOb voorafgaand aan de sectorraad hield onder leden, liet ook instemming zien: driekwart vinkte ‘akkoord’ aan als eindoordeel over alle afspraken. ‘Verstandig akkoord, niet ideaal, maar wel opportuun’, zo schreef één lid. Een ander stemde in, maar noemde wel de werkdruk. ‘Volgende keer werkdruk op nummer 1’.

De Moel liet eerder al weten dat de onderhandelaars helaas geen afspraken konden maken over de werkdruk. Daarvoor is structureel geld nodig van het kabinet en dat is er vorig najaar ondanks alle acties niet gekomen. Hij geeft aan dat de AOb zich blijft inzetten om de werkdruk in het voortgezet onderwijs structureel te verlagen.

Looptijd

Als de werkgevers instemmen, geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Al het nieuws over je cao vind je op de cao-pagina via deze link. 

Meer nieuws