AOb: 'Omdat het zulke onzekere tijden zijn, wilden we die loonsverhoging wel binnenslepen.'
AOb: 'Omdat het zulke onzekere tijden zijn, wilden we die loonsverhoging wel binnenslepen.'

beeld: Nanne Meulendijks

Geen polonaise, wel een loonsverhoging in cao-vo

De salarissen in het voortgezet onderwijs gaan met 2,75 procent omhoog, de eindejaarsuitkering met 0,6 procent en er komt een eenmalige uitkering in juni van 750 euro. Dat hebben bonden en werkgevers afgesproken in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao.

Als AOb-leden en de achterban van de andere bonden en de VO-raad instemmen met dit akkoord, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar in en loopt zij tot 1 januari 2021. Vanaf 1 maart 2020 ontvangen werknemers in het voortgezet onderwijs een loonsverhoging van 2,75 procent. Deze wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd in het salaris van mei. Ook krijgen ze in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto, naar rato van de betrekkingsomvang. De eindejaarsuitkering gaat omhoog met 0,6 procent en komt daarmee op 8 procent van het jaarsalaris.

‘We wilden de loonruimte die er nu is, benutten’

“In deze ingewikkelde tijd is het geen polonaise geworden”, vertelt AOb-bestuurder Henrik de Moel over het onderhandelaarsakkoord. “Wij hebben helaas geen afspraken over de werkdruk kunnen maken, terwijl die hard nodig zijn. Nog steeds zijn we boos en teleurgesteld dat er vorig najaar geen structureel geld is gekomen, waarmee we afspraken over de aanpak van de hoge werkdruk in deze sector hadden kunnen maken.”

Toch heeft de AOb ervoor gekozen afspraken te maken met de werkgeversorganisatie. “We wilden de loonruimte die er nu is, benutten. Waren we uit de onderhandelingen gestapt, dan was er misschien geen loonsverhoging gekomen. Omdat het zulke onzekere tijden zijn, wilden we die loonsverhoging wel binnenslepen. Maar we hebben er gelijktijdig voor gekozen om de looptijd van de cao te beperken tot 1 januari 2021. Hopelijk kunnen we de hoge werkdruk in 2021 wel te lijf gaan met structurele oplossingen.”

Ingewikkeld

Beginnende schoolleiders krijgen voortaan recht op een introductieprogramma en tijd om deze scholing te volgen. Beginnende leraren hebben daar al langer recht op.

Het aantal salaristreden van ondersteuners – veelal team- en schoolleiders – in schaal 12 wordt teruggebracht van 16 naar 12. Een logische stap, aldus De Moel. “De lerarenschalen waren al eerder ingekort waardoor het kon voorkomen dat je, wanneer je team- of schoolleider werd, minder snel omhoog ging dan je collega’s.”

‘We hebben begrip voor de ingewikkelde positie van scholen in krimpgebieden’

Een ingewikkeld onderwerp in de onderhandelingen was de zogenoemde ketenbepaling. In de huidige cao bestaan er nog twee aparte regelingen voor de maximale duur van een tijdelijk contract in het bijzonder onderwijs en in het openbaar voortgezet onderwijs. In het bijzonder onderwijs mag je maximaal twee jaar een tijdelijk contract krijgen; in het openbaar onderwijs is dit drie jaar. Afgesproken is dat alle scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 1 augustus 2021 maar twee jaar een tijdelijk contract mogen verstrekken. Maar scholen die bijvoorbeeld door leerlingenkrimp voor langere tijd in de problemen komen, mogen met instemming van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad drie jaar lang een tijdelijk contract aanbieden. “Uitgangspunt blijft een keten van maximaal twee jaar”, legt De Moel uit. “Maar we hebben begrip voor de ingewikkelde positie van scholen in krimpgebieden en willen hen de mogelijkheid bieden een iets flexibeler personeelsbeleid te voeren.”

Peiling

De komende week zal de AOb zijn leden het onderhandelaarsakkoord voorleggen in een peiling die leden via de mail ontvangen. Ook is er dinsdagavond 14 april tussen 19.30 en 21.00 uur een online bijeenkomst via Microsoft Teams waarin de cao-onderhandelaars uitleg geven en via de chat vragen gesteld kunnen worden. Opgeven daarvoor kan via aob.nl/agenda

De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord:

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.
  • De salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75 procent.
  • In juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 750 euro naar rato van de betrekkingsomvang.
  • De eindejaarsuitkering wordt met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent.
  • Tijdens de looptijd van deze cao evalueren cao-partijen de huidige voorbeeldfuncties voor het ondersteunend personeel. Waar nodig worden de voorbeeldfuncties geactualiseerd.
  • Schoolbesturen voorzien voortaan in een introductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.
  • Het aantal treden in schaal 12 voor ondersteuners wordt per 1 augustus 2020 teruggebracht van 16 naar 12, conform de LD-schaal.
  • Per 1 augustus 2021 krijgt personeel in zowel het bijzonder als in het openbaar voortgezet onderwijs, maximaal twee jaar een tijdelijk contract, tenzij een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid problemen voorziet (meestal als gevolg van krimp). Dan kan de werkgever – met instemming van de (p)mr – gedurende maximaal drie jaren tijdelijke contracten geven.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. Ga naar de cao-pagina om het cao-boekje te downloaden. 

 

 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER