Bijna de voltallige Tweede Kamer nam een initiatiefwet aan over de vrijwillige ouderbijdrage.
Bijna de voltallige Tweede Kamer nam een initiatiefwet aan over de vrijwillige ouderbijdrage.

Beeld: Typetank

School mag kind om ouderbijdrage niet uitsluiten

Het kind van ouders die de vrijwillige ouderbijdrage op school niet kunnen ophoesten, mag niet uitgesloten worden van schoolreisjes of andere activiteiten. Gisteren nam de Tweede Kamer een wet aan waarin duidelijk staat dat de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig is.

Op Forum voor Democratie na, stemde de gehele Tweede Kamer gisteren in met de wet van Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP).

Sommige scholen in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs sluiten kinderen buiten van activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Denk aan schoolreisjes, kerstvieringen, buitenlandse reizen, maar ook aan buitenschoolse activiteiten zoals bijlessen of excursies. De werkgeversorganisatie PO-raad kreeg het afgelopen jaar zo’n tien meldingen binnen van scholen die kinderen uitsloten van activiteiten vanwege de portemonnee van hun ouders.

Gemiddeld vroegen scholen in 2017 zo’n 50 euro aan ouderbijdrage. Dat bedrag was in vijf jaar tijd gestegen met meer dan 20 procent. In 2013 ging het gemiddeld nog om 41 euro.

Onaanvaardbaar

Volgens de Kamerleden geven de huidige regels de mogelijkheid om leerlingen buiten te sluiten. Met de wet hopen Kwint en Westerveld deze ‘onaanvaardbare praktijken’ tegen te gaan en daarmee ook de kansengelijkheid te vergroten. Een hoge vrijwillige ouderbijdrage zal door deze wet minder dienen als een voorselectie op een bepaalde leerlingpopulatie, zo schrijven de Kamerleden in een toelichting bij de wet. Scholen mogen kinderen namelijk niet meer buitensluiten, dus als ouders de bijdrage niet kunnen betalen zullen leerlingen hier voortaan niets meer van merken. ‘Een belangrijke reden om kinderen in te schrijven op de meest gewenste school wordt hierdoor wegnomen’, schrijven de Kamerleden in de toelichting. ‘Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen’, stelt Westerveld. ‘Natuurlijk lost dit niet alle kansenongelijkheid op, maar we zetten hiermee wel een mooie stap.’

‘Een hoge vrijwillige ouderbijdrage zal door deze wet minder dienen als een voorselectie op een bepaalde leerlingpopulatie’

Schoolgids

Scholen moeten voortaan verplicht in de schoolgids de hoogte van de bijdrage vermelden en in die gids benadrukken dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Minister Slob vond eerder ook dat leerlingen niet buitengesloten mogen worden, maar wilde daarvoor niet de wetten en regels aanpassen. Hij zocht de oplossing in een betere voorlichting en gedragsregels. De Kamerleden vinden dat niet ver genoeg gaan en besloten om een initiatiefwet te schrijven. Ook de AOb stond achter de wet en riep Kamerleden samen met andere onderwijsorganisaties op ermee in te stemmen.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer moet zich nu nog over de wet gaan buigen. Kwint en Westerveld hopen zo snel mogelijk in debat te kunnen met de Eerste Kamer.

Meer nieuws