De scholengroep SAAM in Brabant vraagt vanaf volgend schooljaar geen ouderbijdrage meer aan ouders voor schoolreisjes, museumbezoeken of schoolkampen.
De scholengroep SAAM in Brabant vraagt vanaf volgend schooljaar geen ouderbijdrage meer aan ouders voor schoolreisjes, museumbezoeken of schoolkampen.

Beeld: Typetank

Brabantse scholengroep schaft ouderbijdrage af

Ouders met een kind op één van de 27 basisscholen van de scholenstichting SAAM in Brabant hoeven vanaf volgend schooljaar niet meer te betalen voor schoolreisjes, museumbezoekjes of het schoolkamp. De scholengroep schaft de vrijwillige ouderbijdrage af.

Dat laat Sandra Beuving, voorzitter van het college van bestuur van SAAM weten. Zij bracht onlangs alle ouders op de hoogte van het besluit. Beuving: “We gaan uit van onderlinge solidariteit en willen geen kinderen uitsluiten op basis van de inkomsten van hun ouders. Financiën mogen geen belemmering voor hun kansen zijn.”

‘Vrijwillig’

Binnen SAAM vragen basisscholen een verschillende ouderbijdrage en dat kon soms oplopen tot een behoorlijk bedrag, volgens de collegevoorzitter. Bij de scholengroep merkten ze dat de vrijwillige ouderbijdrage heel vaak niet zo werd ervaren. “De ouderraden gaan erover en het bleek toch vaak ingewikkeld als er ouders waren die niet betaalden, terwijl de anderen dat wel deden. Er werden aanmaningen verstuurd. We vinden dit mechanisme niet passend.”

Onderwijs

Beuving vindt dat schoolreisjes en andere activiteiten onderdeel zijn van het onderwijs en daarom worden die voortaan van het onderwijsgeld betaald. “Kinderen leren tijdens deze uitjes om dingen samen te doen. Het is eigenlijk gek dat we ouders daar verantwoordelijk voor maken.” Hoeveel het gaat kosten kan de collegevoorzitter niet precies zeggen, wel dat er ‘ruimte voor is in de begroting.’

Initiatiefwet

Ook in de landelijke politiek is er aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Zo dienden Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) afgelopen maart een initiatiefwet in bij de Tweede Kamer waarin staat dat kinderen niet uitgesloten mogen worden bij schoolreisjes en andere activiteiten die de school organiseert. Op dit moment gebeurt dat nog wel als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Volgende week bespreekt de Kamer het wetsvoorstel. De AOb steunt de wet en schreef samen met andere onderwijsorganisaties een brief aan de Kamerleden om op te roepen in te stemmen.

Eind 2018 schreef het Onderwijsblad dat basisscholen een steeds hogere ouderbijdrage vragen. In vijf jaar tijd bleek de bijdrage met meer dan 20 procent gestegen van 41 euro naar 50 euro.

Meer nieuws