De scholenstichting Andreas College geeft docenten een welkomstpremie.
De scholenstichting Andreas College geeft docenten een welkomstpremie.

Beeld: Typetank

Scholengroep Katwijk deelt nog steeds welkomstpremies uit

De Stichting Andreas College in Katwijk deelt nog steeds welkomstbonussen uit aan docenten die binnen de scholengroep aan de slag gaan. Docenten met een tweedegraads bevoegdheid krijgen een bonus van zesduizend euro. Eerstegraders kunnen bij specifieke vakken rekenen op een bonus van tienduizend euro.

“Dit beleid is onder mijn voorganger ingezet”, zegt directeur-bestuurder Alan Turner van de scholenstichting. “Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. Ik voorspel dat het de grootste uitdaging van de toekomst wordt.”

Vacatures

De scholengroep voor protestants-christelijk onderwijs heeft meerdere vacatures openstaan. Op het Pieter Groen, een middelbare school voor mavo, havo en vwo, is het schoolbestuur hard op zoek naar een eerstegraads docent Engels en een collega voor het vak Nederlands met een tweedegraads lesbevoegdheid. Bij beide functies is in de vacaturetekst naast ‘goede secundaire arbeidsvoorwaarden’ de welkomstbonus opgenomen. Dit geldt ook voor de vacature die het vakcollege Rijnmond heeft openstaan voor een tweedegraads docent Natuurkunde.

‘Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. Ik voorspel dat het de grootste uitdaging van de toekomst wordt’

Tekortvakken

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 keert het bestuur de bonus aan de nieuwe docenten uit. Het gaat om vakken waar de scholengroep zelf een tekort ervaart, legt directeur-bestuurder Turner uit. Dit kan afwijken van het landelijke beeld. “We delen de bonussen al drie of vier jaar uit. We denken dat het een verschil kan maken in het aantal reacties op de vacatures en om mensen onze kant op te trekken. Huisvesting is namelijk ook duur in deze regio.” Ondanks de bonus had het bestuur, volgens Turner, dit jaar grote moeite om een wiskundedocent en een docent Duits te vinden.

In 2017 kwam de scholenstichting al in het nieuws met de bonussen. SP-Kamerlid Peter Kwint stelde destijds vragen aan toenmalig staatssecretaris Sander Dekker. Die antwoordde de Kamer dat schoolbesturen samen afspraken moeten maken zodat ze niet tegen elkaar op hoeven te bieden. Turner laat weten dat hij gisteren een bijeenkomst had met andere schoolbesturen onder meer over dit onderwerp. “Ik moet het hele traject nog tegen het licht houden.”

Tot scheve gezichten binnen het docententeam leiden de bonussen volgens de directeur-bestuurder niet. “Dat station zijn we gepasseerd. Docenten zijn uiteindelijk blij als ze goede collega’s krijgen en willen niet steeds nieuwe mensen inwerken of meer lessen draaien.”

Verstorend

De AOb wijst de inzet van bonussen af. “Er gaat een hele verstorende werking vanuit”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Kapitaalkrachtige scholen maken het minder kapitaalkrachtige scholen moeilijk en ze geven geld dat bedoeld is voor het primaire proces eraan uit.”

‘Er gaat van bonussen een heel verstorende werking uit’

Volgens De Moel leiden de bonussen vaak wel tot scheve gezichten. “Soms krijgen collega’s te horen dat er geen geld is voor doorstroom naar een hogere salarisschaal LC of LD, maar dan zien ze wel de welkomstbonussen voorbijkomen. En wat doe je met al zittende leraren die ook een tekortvak geven? Een lagere werkdruk en een beter salaris is de oplossing om meer docenten naar het onderwijs te trekken. Daarvoor zijn structurele onderwijsinvesteringen nodig.”

Meer nieuws