Beeld: Pixabay

Scholen betalen rekening voor domper OCW-begroting

Het kabinet haalt 145 miljoen euro weg bij onderwijs en onderzoek om een tegenvaller op de begroting en het oplappen van de ict-systemen bij uitvoeringsdienst DUO te financieren. Onderwijsinstellingen worden gekort op de compensatie voor de stijgende prijzen van materieel.

Dat blijkt opnieuw uit een brief die onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gisteren naar de Tweede Kamer stuurden, naar aanleiding van de onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota. Vanmiddag vanaf twee uur debatteert de Kamer over deze Voorjaarsnota.

Door deze bezuiniging loopt het voortgezet onderwijs jaarlijks zo’n 22 miljoen mis, het mbo tussen de 29 en 34 miljoen, het hbo 15 tot 16 miljoen en het wo 25 tot 27 miljoen per jaar. Op onderzoek en wetenschapsbeleid wordt verder zo’n 28 miljoen aan prijscompensatie ingehouden. Voor het primair onderwijs ligt het net iets anders: de prijsbijstelling op materieel kan daar wettelijk niet worden gekort. Maar doordat bepaalde subsidies niet worden geïndexeerd, levert de sector toch jaarlijks 19 miljoen euro in.

Korting per sector:

Tijdens Prinsjesdag bleek dat het ministerie van Onderwijs naast de al bekende ‘doelmatigheidskorting’ van 183 miljoen tegen een nieuwe tegenvaller was aangelopen doordat leerling- en studentaantallen hoger uitpakten dan geraamd. Een dekking was er toen niet: Slob moest de benodigde 114 miljoen (oplopend naar 160 miljoen in 2023) nog ergens vandaan zien te halen. Daarnaast zijn de ict-systemen bij uitvoeringsdienst DUO dringend aan onderhoud en vervanging toe, een operatie die dit jaar al op 27 miljoen euro wordt begroot (oplopend naar 49 miljoen in 2030).

In de Voorjaarsnota presenteerde het kabinet de ‘oplossing’: een bezuiniging van 145 miljoen op de prijsbijstelling voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Slob en Van Engelshoven benadrukken in de brief vooral dat de meeste prijscompensatie voor materieel wél wordt uitbetaald, en voor de stijgende lonen helemaal. ‘Wij compenseren instellingen dus wel volledig voor stijgende lonen, maar niet volledig voor stijgende prijzen van materieel.’ Waarbij ze gelijk ook toegeven: schoolbesturen gaan dankzij de lumpsum-financiering zelf over hun uitgaven. Ze kunnen daarmee niet uitsluiten dat de bezuiniging linksom of rechtsom toch ten koste gaat van het onderwijspersoneel.

Meer nieuws