Beeld: Nanne Meulendijks

Samen fulltime voor de groep met 0,9 fte

Dat 1 + 1 niet altijd 2 is, blijkt voor Sanne en Eva. Zij zijn duo-collega’s op een kleutergroep. Ze geven samen alle lessen, maar hebben opgeteld een werktijdfactor van 0,9. Hoe kan dit?

Er zit een verschil in het aantal uren onderwijs dat kinderen krijgen in de eerste vier schooljaren en in de laatste vier schooljaren van het basisonderwijs: in de onderbouw gaat het om minimaal 3520 uur en in de bovenbouw gaat het om 3760 uur. Dat is samen 7280 uur. Over acht schooljaren moet er minimaal 7520 uur onderwijs gegeven worden. De overgebleven 240 uur die niet aan de onder- of bovenbouw zijn toegeschreven, moeten scholen zelf verdelen over de bouwen.

Wil je advies over juridische kwesties? Word lid van de AOb

Check alle voordelen van het lidmaatschap
Dit betekent dat een leerkracht in de onderbouw per saldo minder lessen hoeft te geven dan een leraar in de bovenbouw. Dit hoeft echter niet standaard zo te zijn, dat ligt immers aan de verdeling die een school geeft aan deze uren.

Grijs gebied

Mag een school een leerkracht of twee duo-collega’s in de onderbouw in de praktijk dan voor minder dan 1,0 fte aannemen, oftewel een werktijdfactor van minder dan 1,0? Of is dit niet toegestaan? Het antwoord hierop ligt in een grijs gebied. Als je puur naar de bovengenoemde lesurennorm kijkt, dan kan je als werkgever zeggen dat je met minder dan 1,0 fte uit de voeten kan. Het wordt immers niet verboden.

Boemerang

De praktijk blijkt echter weerbarstig. Het vak van leerkracht is meer dan alleen het geven van lessen. Door (in feite) te bezuinigen op andere taken, wordt het vak van leerkracht uitgehold. Daarbij zullen die taken niet verdwijnen, maar waarschijnlijk op het bord van andere collega’s terechtkomen. Dit zorgt weer voor extra werkdruk. Op die manier komt de ‘bezuiniging’ als een boemerang terug bij de werkgever.

Dit verhaal stond in het Onderwijsblad van de AOb. Leden ontvangen het blad elke maand in de brievenbus. Word lid! 

Meer nieuws