De rekentoets telt dit schooljaar definitief niet mee voor het eindexamen van vwo’ers.
De rekentoets telt dit schooljaar definitief niet mee voor het eindexamen van vwo’ers.

Beeld: Pixabay

Rekentoets vwo’ers telt niet mee voor examen

De rekentoets telt dit schooljaar definitief niet mee voor het eindexamen van vwo’ers. Scholen nemen de toets wel af, maar leerlingen kunnen er niet op zakken. Dat maakte minister Arie Slob voor Basis-en Voortgezet Onderwijs vorige week bekend in een brief aan schoolbesturen.

Sinds het schooljaar 2015-2016 telt het resultaat van de rekentoets mee voor het halen van een vwo-diploma. Vwo’ers moeten minimaal een 5 halen om te slagen voor de rekentoets. Ook was de rekentoets één van de vier kernvakken samen met Nederlands, Engels en wiskunde waarvoor leerlingen maar één 5 mochten halen. Voor leerlingen op het vmbo, havo en mbo telde de rekentoets nog niet mee.

Afschaffen

In het regeerakkoord meldde het nieuwe kabinet afgelopen najaar dat de rekentoets wordt afgeschaft en er wordt gewerkt aan een alternatief dat uiterlijk in schooljaar 2019-2020 moet ingaan.

Toch was nog onduidelijk voor de vwo-leerlingen die dit jaar examen doen of de toets meetelt in de slaag-zakregeling. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer begin december vroegen onder meer Kamerleden Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) om duidelijkheid en zekerheid voor de vwo’ers bij Slob. De minister zei dat hij ermee bezig was, maar dat het nog niet definitief was. Van Meenen, oud-wiskundeleraar, noemde het ‘een feest waard’ als de toets weg zou zijn.

Duidelijkheid

Na ongeveer anderhalve week geeft Slob wel duidelijkheid. ‘Op dit moment telt de rekentoets alleen mee in het vwo voor het behalen van het diploma’, schrijft hij in zijn brief. ‘Dat zorgt voor een oneerlijke situatie ten opzichte van andere schoolsoorten. Mijn eerste stap is om het cijfer op de rekentoets óók in het vwo niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma.’

De tweede stap is dat de minister samen met alle experts en belanghebbenden, bijvoorbeeld met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, op zoek gaat naar een alternatief. De wiskundeleraren willen het rekenen meer integreren in de verschillende schoolniveaus en in de curricula.

Meer nieuws