Het ministerie van Onderwijs stelt het meetellen van de rekentoets in het mbo voor het diploma een jaar uit.
Het ministerie van Onderwijs stelt het meetellen van de rekentoets in het mbo voor het diploma een jaar uit.

Beeld: Pixabay

Rekenexamen mbo telt pas jaar later mee voor diploma

Het cijfer dat mbo-studenten halen voor hun rekenexamen telt pas in 2020-2021 mee voor hun diploma. Dat is een jaar later dan het ministerie van Onderwijs eerder voorstelde. Scholen hebben meer tijd nodig voor alle voorbereidingen op de rekentoetsen.

In november vorig jaar maakte onderwijsminister Ingrid van Engelshoven samen met minister Arie Slob bekend dat de rekentoetsen onderdeel worden van de schoolexamens en op alle schoolniveaus meetellen voor het diploma. Scholen mogen het vak zelf inrichten en bepalen hoeveel toetsmomenten ze invoeren.

Voor mbo-studenten zouden de scores voor rekenen aanvankelijk vanaf 2019-2020 meetellen voor hun diploma. Veel te vroeg, vinden verschillende onderwijsorganisaties, zoals de MBO-raad, die de mbo-scholen vertegenwoordigt, en studentenorganisatie JOB. Scholen krijgen op die manier te weinig tijd voor het ontwikkelen rekenexamens, het voorlichten van studenten en het risico op fouten bij de examinering en diploma-beslissingen is groot.

Uitdaging

Van Engelshoven geeft nu gehoor aan de zorgen van de organisaties. ‘De uitdaging die op het mbo afkomt is fors’, aldus de minister in haar brief aan de Tweede Kamer. Daarom voert ze het rekenexamen wel in vanaf 2019-2020 en maken studenten in dat schooljaar wel al een rekentoets, maar die resultaten tellen dat jaar nog niet mee. Pas in 2020-2021 is de rekentoets onderdeel van de slaag-zakregeling in het mbo.

De beslissing van de minister zorgt ervoor dat – zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo – vanaf schooljaar 2020-2021 leerlingen en studenten een diploma halen waarbij het vak rekenen meetelt.

Meer nieuws