Er werd dit jaar al bijna twee keer zo vaak naar leraren gezocht als vorig jaar.
Er werd dit jaar al bijna twee keer zo vaak naar leraren gezocht als vorig jaar.

Beeld: Typetank

Recordaantal vacatures primair onderwijs

Vergeleken met vorig jaar is het aantal vacatures voor meesters en juffen nu al verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de vacaturewebsite Meesterbaan.nl.

In 2016 stond de teller eind november op iets meer duizend vacatures voor groepsleerkracht in het primair onderwijs. De eerste elf maanden van dit jaar leveren al bijna tweeduizend vacatures op Meesterbaan op. En dan moet de decembermaand nog komen. Traditioneel een periode waarin scholen de balans opmaken, en voor na de kerstvakantie op zoek gaan vaste vervangers voor langdurig zieken en nieuw personeel, aldus Danny Smulders van Meesterbaan.

Dramatische cijfers

AOb-bestuurder Eugenie Stolk reageerde vandaag in onder andere de Telegraaf. „Deze dramatische cijfers tonen aan dat er ingegrepen moet worden.” Wat de AOb betreft is er maar één oplossing die ook voor de langere termijn werkt: de 1,4 miljard die de vakbond met PO-Front van het kabinet eist. En niet over vijf jaar, maar nu. “Wanneer je per direct de werkdruk gaat verlagen en de salarissen aantrekkelijker maakt, kan het zijn dat je hiermee een deel van de stille reserve over de streep trekt om toch weer in het onderwijs te werken. Zij haakten namelijk veelal af vanwege de werkdruk. Bovendien zijn zij relatief snel inzetbaar omdat ze al bevoegd zijn en ervaring hebben.”

Voortgezet onderwijs

Dat is een beter idee dan leerlingen rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs voor een klas met kinderen zetten en daar verder opleiden, één van de suggesties die in de Telegraaf werden gedaan, aldus Stolk: “Mensen van een jaar of achttien krijgen zo wel erg veel verantwoordelijkheid krijgen. Dat soort experimenten moet je niet aan willen gaan.” Bovendien ziet de AOb de pabo skippen niet zitten. “Voorwaarde voor goed onderwijs is toch een vakbekwame leraar en die heeft een opleiding nodig. Dat kan natuurlijk via zij-instroom, maar mensen moeten wel tijd krijgen om het vak te leren.” Door de huidige gaten in de bezetting op veel scholen vreest Stolk dat het daar niet van komt.

‘Experimenten met 18-jarigen voor de klas moet je niet aan willen gaan’

Paardenmiddel

Als de AOb dan toch een paardenmiddel moet noemen, komt de vakbond uit op een vierdaagse werkweek in het primair onderwijs. Nederlandse kinderen gaan veel meer uren naar school dan leeftijdsgenoten in omliggende landen. Jaren geleden stelde de AOb al eens voor onderwijstijd terug te draaien. Stolk: “Maar dan moeten wel andere maatschappelijke organisaties bijspringen – denk aan het club- en buurthuiswerk – en die zijn inmiddels veelal wegbezuinigd. Wil je dus de onderwijstijd gelijk houden en de kwaliteit van de lessen op orde, zorg dan dat er nu geld vrijkomt voor de sector.”

Meer over het lerarentekort, lees: Scholen grijpen naar alternatieven of Invalpools raken leeg.

Meer over de acties, lees: Ultimatum is gesteld, acties in voorbereiding.

Meer nieuws