Na uitspraak van de rechter is een leerling van het Revius Lyceum definitief gezakt voor haar eindexamen.
Na uitspraak van de rechter is een leerling van het Revius Lyceum definitief gezakt voor haar eindexamen.

Beeld: Pixabay

Rechter stelt gezakte leerling in het ongelijk

Een vwo-leerling van het Revius Lyceum die bij de rechter bezwaar had gemaakt tegen de beoordeling van haar examen management en organisatie is definitief gezakt op één tiende punt. De school hoeft het examen van de leerling niet opnieuw te beoordelen, zo oordeelde de rechtbank Utrecht afgelopen vrijdag.

Bij vraag tien van het examen gaf de leerling afgelopen zomer wel het juiste antwoord, maar niet de goede berekening daarbij. Van de eerste corrector kreeg ze de maximale twee punten. De tweede corrector is het daar niet mee eens en gaf haar nul punten voor deze vraag. Intussen zijn beide correctoren het erover eens dat de leerling voor deze vraag geen punten verdient. ‘Omdat’, zo geven zij aan in de gerechtelijke uitspraak, ‘bij vraag tien naar een berekening wordt gevraagd. Door niet de juiste berekening te gebruiken, laat ze onvoldoende zien dat ze het juiste inzicht heeft om deze vraag te beantwoorden.’

‘Door niet de juiste berekening te gebruiken, laat ze onvoldoende zien dat ze het juiste inzicht heeft om deze vraag te beantwoorden’

Beide partijen gebruikten in de rechtszaak het wettelijk vastgelegde correctievoorschrift als bewijs dat ze in het gelijk staan. De leerling beroept zich op een artikel dat stelt dat scoringspunten moeten worden toegekend aan juiste antwoorden die niet in het beoordelingsmodel staan. De school beroept zich op een artikel dat stelt dat aan antwoorden zonder bijbehorende berekening of afleiding in principe 0 scorepunten worden toegekend.

Deskundigen

De leerling heeft zeven deskundigen ingeschakeld die oordelen dat haar antwoord juist is en dat voor haar antwoord de volledige twee punten toegekend moeten worden, maar de rechter is het met de correctoren eens. Er kan op basis van het antwoord op de vraag niet worden vastgesteld of de leerlinge het juiste inzicht heeft en er hoeven voor het antwoord op de vraag geen punten te worden toegekend, oordeelt de rechter.

Het is niet de eerste keer dat een school vanwege een examenvraag voor de rechter moet verschijnen. In augustus 2018 startte een leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen een kort geding tegen zijn school. Hij wilde dat een opgave van zijn wiskunde-examen opnieuw door een onafhankelijke corrector werd nagekeken.

Meer nieuws