Een opgave uit het wiskunde eindexamen 2018 vmbo gt/tl
Een opgave uit het wiskunde eindexamen 2018 vmbo gt/tl

Beeld: Examenblad.nl

School moet som in eindexamen opnieuw laten nakijken

Een eindexamenleerling van de Rientjes Mavo in Maarssen kan alsnog zijn diploma halen. De rechter bepaalde gisteren in een kort geding dat opgave 15 van zijn wiskunde-examen vmbo-tl opnieuw door een onafhankelijke corrector moeten worden bekeken.

De leerling deed dit jaar eindexamen, maar haalde op een haar na zijn diploma niet. Hij had een cijfergemiddelde nodig van minimaal 5,5 voor het centraal schriftelijk examen, maar scoorde een gemiddelde van 5,483. De vader van de leerling wilde daarom inzage in zijn examens. Hij kwam tot de conclusie dat zijn zoon bij de opgaven 10, 14 en 15, in het wiskunde-examen steeds twee punten had moeten krijgen in plaats van één op basis van het officiële correctievoorschrift.

Kort geding

De school, die valt onder de Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek, ging niet mee in het bezwaar van de vader over de wiskunde-opgaven. Daarop spande de vader een kort geding aan en haalde hij gisteren zijn gelijk bij de rechter.

De rechter vindt dat de eerste en tweede corrector bij de opgaves 10 en 14 zorgvuldig hebben gehandeld. ‘Het gegeven puntenaantal door de correctoren is niet onjuist of onzorgvuldig. Voor een herbeoordeling bestaat geen aanleiding’, aldus de rechter. Bij opgave 15 vindt de rechter wel dat de vader gelijk heeft, omdat de twee correctoren daar niet tot een goede overeenstemming zijn gekomen.

Overeenstemming

De eerste corrector schreef namelijk na herziening dat hij de leerling toch twee punten zou geven in plaats van één. Zijn collega, de tweede corrector, was het daarmee oneens en pleitte nog steeds voor één punt. De rechter vindt dat de school had moeten zorgen dat de twee correctoren wel tot overeenstemming zouden komen over de beoordeling en als dat niet mogelijk was een andere oplossing moeten zoeken. De school had meer initiatief moeten nemen om de overeenstemming tussen de correctoren te bewerkstelligen en er zorgvuldiger mee moeten omgaan.

Daarom wil de rechter dat vraag 15 binnen vijf dagen opnieuw wordt nagekeken. Dit keer door een derde onafhankelijk corrector die de inspectie zal aanwijzen. Rob van Oevelen, rector-bestuurder van de Rientjes Mavo en Broklede, laat weten dat het wiskunde-examen al bij het College voor Toetsen en Examens ligt. “Het gaat nu om de leerling. Hij moet zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. We gaan niet in beroep tegen de uitspraak.” Wel verbaast Van Oevelen zich over de uitspraak van de rechter. “Wij hadden het idee dat we alle richtlijnen goed hebben gevolgd.”

Meer nieuws