De eerste en tweede correctie wordt krap dit jaar.
De eerste en tweede correctie wordt krap dit jaar.

Beeld: XF&M

Protocollen centrale examens beschikbaar

De nieuwste protocollen en adviestabel voor de centrale eindexamens zijn beschikbaar. Doordat er dit jaar drie tijdvakken zijn en een extra herkansing, is de beschikbare tijd om na te kijken krap. “Het luistert allemaal erg nauw”, zegt Albert van der Meer, secretaris van het AOb-sectorbestuur vo.

De AOb raadt docenten, schoolleiders en examensecretarissen aan om gebruik te maken van de adviestabel die de bond samen met andere onderwijsorganisaties heeft gemaakt voor de eerste en tweede correctie. Daarin staat per vak aangegeven op welke dag de examens binnen moeten zijn bij de docenten die het nakijken. De organisaties hebben voor de tabel gekeken hoe de nakijktijd zo maximaal mogelijk benut kan worden.

In de jaarlijkse protocollen staan suggesties om de uitvoering van de examens en de correctie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Compensatie

Eerder werd al bekend dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs meer werk vergen dan normaal. Dat komt doordat er een extra tijdvak is toegevoegd. In de regio Noord kan het nakijken van de eindexamens daardoor doorlopen tot in de zomervakantie. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om scholen, docenten en ondersteuners voor dat extra werk te compenseren.

Problemen

Loop je als docent tegen problemen aan die te maken hebben met de eindexamens? Neem dan contact op met Albert van der Meer via: avdmeer@aob.nl

Meer nieuws