Het is normaal dat uitkeringen meestijgen met salarisverhogingen, maar in het primair onderwijs was dit een bijzonder jaar met twee cao's.
Het is normaal dat uitkeringen meestijgen met salarisverhogingen, maar in het primair onderwijs was dit een bijzonder jaar met twee cao's.

Typetank

Po-personeel in ww ontvangt vanaf deze maand meer geld

De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering voor personeel uit het primair onderwijs stijgt door indexering met ruim 12 procent. In de maand november krijgt deze groep een eenmalige nabetaling over 2022.

Het betreft ongeveer vierduizend personen, weet Anton Bodegraven die namens de AOb in het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) zit.

Deze groep ontvangt een ww-uitkering zoals die wettelijk voor elke Nederlander is geregeld. Daarbovenop zijn in onderwijs-cao’s afspraken gemaakt voor zogeheten ‘bovenwettelijke’ ww-uitkeringen, zoals in de regeling Werkloosheid onderwijspersoneel primair onderwijs (Wopo).

Denk hierbij aan een aanvullend bedrag: dat iemand bijvoorbeeld in de eerste paar maanden 75 procent krijgt van het laatst verdiende loon in plaats van 70 procent. Of aansluitende bedragen: dat na de wettelijke ww-periode de uitkering vanuit de Wopo nog een tijdje wordt voortgezet.

‘Wie een aansluitende uitkering ontvangt, kan deze maand best een forse nabetaling krijgen’

Vooral voor die laatste groep is de stijging van de bovenwettelijke ww interessant dit jaar, vertelt Anton Bodegraven van de AOb. “Het is gebruikelijk dat salarisstijgingen doorwerken in de bovenwettelijke uitkeringen, maar in het primair onderwijs was het een bijzonder jaar met twee cao’s. Eerst de cao waarbij de loonkloof werd gedicht en vervolgens de cao die voor iedereen 4,75 procent erbij betekende.”

Loonkloof

Omdat de “loonkloof-cao” niet voor iedereen dezelfde salarisstijging betekende, was het even lastig om op een goed uitlegbaar percentage te komen voor de bovenwettelijke ww, legt Bodegraven uit. Dat is 7,84 procent geworden. “Voor wie een aansluitende uitkering krijgt, kan dat deze maand best een forse nabetaling betekenen.”

Het aantal van vierduizend werkeloze mensen in het primair onderwijs lijkt hoog, in het licht van het lerarentekort, maar volgens Bodegraven is dat niet zo: “Het is ongeveer 2 procent van de circa 170 duizend mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Gemiddeld in Nederland was de werkeloosheid in het derde kwartaal 3,7 procent.” Sterker nog: het lukte het Participatiefonds om sinds 2018 ongeveer vierduizend mensen met een ww-uitkering terug te leiden naar de arbeidsmarkt, aldus Bodegraven.

Het Onderwijsblad schreef daar eerder het artikel ‘Blij met een nieuwe kans‘ over.

Zie ook: ‘Aantal ww-uitkeringen daalt sterk in onderwijs

Ben je lid van de AOb en wil je je uitkering laten checken? Stuur een mail naar de AOb

 

 

Meer nieuws