De UU trekt miljoenen uit om medewerkers tegemoet te komen die getroffen zijn door de coronacrisis.
De UU trekt miljoenen uit om medewerkers tegemoet te komen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Beeld: Typetank

Plan gereed voor UU-medewerkers in onzekerheid

De Universiteit Utrecht (UU) heeft een plan gereed om medewerkers, die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, te helpen. De universiteit stelt naast de in de cao afgesproken loonruimte extra miljoenen beschikbaar. “Dit is precies zoals het zou moeten. Hopelijk volgen andere universiteiten snel”, zegt AOb-sectorbestuurder Donald Pechler.

Eén van de afspraken uit het laatste cao-akkoord was dat universiteiten 0,45 procent – in totaal zo’n 20 tot 21 miljoen euro – van de beschikbare loonruimte reserveren om medewerkers met een tijdelijk contract, die door de coronacrisis in de knel zijn geraakt, tegemoet te komen. Dat kan zijn omdat hun onderzoek maanden heeft stilgelegen, maar dat hun contract nu wel afloopt zonder dat het onderzoek afgerond is. De cao-onderhandelaars willen dat universiteiten op korte termijn met een plan komen voor deze medewerkers.

Bijpassen

Bij de UU ligt dat plan er nu. De universiteit doet meer dan is vastgelegd in de cao. Vanuit de cao-afspraak zou de universiteit 1,6 miljoen euro moeten vrijmaken. Joep van den Dikkenberg,  werkzaam bij de bèta-faculteit, zit als lid van het lokaal overleg  van de UU met het bestuur om tafel om te overleggen over arbeidsvoorwaarden en laat weten dat de universiteit zo’n 7 miljoen euro bijpast.

“Hierdoor kan de regeling worden uitgebreid zodat meer promovendi, ondersteunend en beheerspersoneel, onderwijsgevenden en postdocs er gebruik van kunnen maken. Deze week kunnen medewerkers zich aanmelden en per geval bekijkt de universiteit wie in aanmerking komt. Het is mooi uitgedacht, wij zijn tevreden over het plan.”

Eerste aanzet

Pechler laat weten dat de cao-regeling een eerste aanzet is om universiteiten te bewegen iets te doen voor de getroffen groep medewerkers. “De afspraak vanuit de loonruimte betekent wel dat het gaat om medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Door geld bij te passen laat de UU zien dat ze opkomen voor meer groepen dan alleen de werknemers, bijvoorbeeld ook voor diegenen die met een beurs promoveren.”

‘Door geld bij te passen laat de UU zien dat ze opkomen voor meer groepen medewerkers’

Miljoenen

In totaal stelt de UU 3 miljoen euro (inclusief de 1,6 miljoen euro uit de loonruimte) beschikbaar voor medewerkers van wie het tijdelijk contract dit jaar afloopt. Nog eens 3 miljoen euro is bestemd voor postdocs of promovendi die in het derde jaar van hun dienstverband zitten. Van den Dikkenberg: “Het mooie is ook dat de universiteit 2,9 miljoen euro uittrekt voor werkdrukverlichting. Dit is speciaal voor de groep onderwijsgevenden, want door de coronacrisis is de werkdruk nog hoger geworden.”

Onderwijsbeheerspersoneel

Van den Dikkenberg wijst op het ondersteunend en beheerspersoneel. “Daar staat de regeling ook voor open, want veel promovendi zijn afhankelijk van ondersteuners die helpen bij hun onderzoek. Bijvoorbeeld van analisten die de data bekijken. Ook zij kunnen op projectbasis – net als de promovendi – zijn aangesteld en moeten dus langer blijven bij vertraagd onderzoek.”

AOb-sectorbestuurder Pechler hoopt dat andere universiteiten snel volgen. “Het liefst voor het zomerreces, want veel mensen zitten in onzekerheid. De UU is het gewoon gaan uitvoeren en laat zien dat je snel tot afspraken kan komen.”

Meer nieuws