College Den Hulster, één van de locaties van OGVO. Het onderwijspersoneel houdt op 13 november op deze locatie een bijeenkomst om te praten over de problemen op de scholen.
College Den Hulster, één van de locaties van OGVO. Het onderwijspersoneel houdt op 13 november op deze locatie een bijeenkomst om te praten over de problemen op de scholen.

Beeld: Google Streetview

Personeel OGVO wil met leiding snel in gesprek over eisen

Het personeel van scholengroep Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) wil op 13 november in gesprek met leidinggevenden over onder meer de angstcultuur op de scholen. Gaat het bestuur niet in op de uitnodiging dan willen de OGVO-docenten dat de bonden de acties verder opschalen.

Dat blijkt uit een brief die vandaag is verzonden vanuit het personeel aan het college van bestuur, de raad van toezicht en de locatiedirecteuren. Op 23 oktober werd al bekend dat het personeel graag met de leidinggevenden in gesprek gaat over de problemen waar zij tegenaan lopen. Nu is de datum bekend en heeft het personeel concrete eisen geformuleerd waarop het bestuur moet reageren.

‘De agenda zal in het teken staan van de problematiek die de afgelopen tijd heeft geleid tot de nodige spanningen op de werkvloer’, schrijft het personeel in de brief. Het gaat dan niet alleen over het inplannen van extra lessen, benadrukken de docenten.

‘Deze uitnodiging is het ultieme verzoek van het personeel om met elkaar in gesprek te komen’

Voor drie punten vraagt het personeel ‘bijzondere’ aandacht. Ze willen dat OGVO per 1 januari 2019 stopt met het benoemen van docenten in de nevenstichting. Dit is een soort uitzendconstructie waarbij docenten niet gelijk in dienst van OGVO komen. Ook willen ze het hebben over het taakbeleid en willen ze dat het bestuur komt met een gedegen plan om de angstcultuur aan te pakken.

Andere punten

Naast deze drie hoofdpunten staat er in de bijlage van de brief nog een lijst met andere punten waarop het personeel wil dat het bestuur reageert. Zo willen ze dat de taakbrieven voor de zomervakantie zijn vastgesteld, moet OGVO de definitie van lestijd daadwerkelijk hanteren en uitvoeren en het spaarverlof volgens afspraak toekennen. Ook moeten starters minder lesuren draaien zoals in de cao voortgezet onderwijs omschreven staat en moet het bapo-verlof, voor duurzame inzetbaarheid, voor oudere docenten worden gerespecteerd.

‘Deze uitnodiging is het ultieme verzoek van het personeel om met elkaar in gesprek te komen’, aldus de personeelsvertegenwoordiging van OGVO in hun brief.

Lees ook: ‘Docenten eisen gesprek met bestuur in Venlo’

Meer nieuws