Beeld: Typetank

Personeel in voortgezet onderwijs langer ziek

Personeel in het voortgezet onderwijs was in 2021 gemiddeld meer dagen ziek dan in het jaar ervoor. Dit cijfer steeg voor het tweede jaar op rij. Docenten en directie zaten gemiddeld 20 ziektedagen thuis. Bij hun collega’s van de ondersteuning was het gemiddeld ziekteverzuim met 28 dagen nog ruim een week langer.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van arbeidsmarktplatform Voion die vandaag zijn gepubliceerd. De AOb zit samen met andere bonden en de werkgeversorganisatie in dit platform.

Fors gestegen

‘Een fors gestegen verzuimduur’, zo noemen de onderzoekers de trend bij onderwijsondersteuners. In 2019 waren zij gemiddeld 18 dagen ziek en in 2020 steeg dit met zes dagen naar 24 dagen. En in 2021 kwamen er nog eens 4 extra ziektedagen bij. Bij hun collega’s van het onderwijzend personeel is deze trend ook te zien: het gemiddeld aantal ziektedagen steeg van 17 in 2020 naar 20 in 2021. In 2019 ging het nog om 14 dagen.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste onderwijsnieuws en ontvang elke maand het Onderwijsblad. Word lid van de AOb!

CHECK ALLE VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Dat personeel langer ziek thuis zat kan komen door corona. ‘Wellicht dat long-covid hierbij een rol speelt’, zo staat in het rapport. Maar naar de precieze oorzaak is het gissen. Zo kan bijvoorbeeld ook de toename van de gemiddelde leeftijd in het voortgezet onderwijs meespelen doordat de AOW-leeftijd is verhoogd. Een andere optie is dat er meer burn-out klachten zijn door een hoge werkdruk.

Wel daalde het ziekteverzuimpercentage in 2021 iets vergeleken met een jaar eerder. Dit percentage geeft aan hoeveel van de werktijd verloren is gegaan aan ziekteverzuim. Zowel bij docenten als ondersteuners nam dit percentage licht af. ‘En dat is opmerkelijk te noemen’, zo staat in het rapport. Zeker omdat ze in het voortgezet onderwijs in 2021 nog steeds met coronamaatregelen te maken hadden en daardoor andere werkomstandigheden. Een van de mogelijke verklaringen voor de daling is het thuiswerken en het geven van online lessen. Medewerkers die zich normaal ziekgemeld hadden, konden op die manier toch doorwerken.

Praktijkonderwijs

Verder zien de onderzoekers dat het hoogste ziekteverzuim in 2021 -net als in 2020- te zien was bij het onderwijspersoneel en oop’ers in het praktijkonderwijs. Bij het schooltype vmbo-t was juist een duidelijke daling te zien. Net als eerdere jaren is het ziekteverzuim het laagst bij gereformeerde, reformatorische en evangelische scholen. Het percentage werknemers dat zich in een jaar niet één keer ziek meldde bleef nagenoeg gelijk bij het onderwijzend personeel met 42 procent en bij oop met 53 procent.

Samen staan we sterk. Word lid van de AOb!

Meer nieuws