'Als de adviezen van het Outbreak Management Team niet eenduidig zijn, maken mensen zich steeds meer zorgen over hun veiligheid.'
'Als de adviezen van het Outbreak Management Team niet eenduidig zijn, maken mensen zich steeds meer zorgen over hun veiligheid.'

Beeld: Pixabay

Personeel geeft veel fysiek les, kwart voelt zich onveilig

Ondanks de lockdown geven veel leraren nog steeds fysiek les op school. Bijvoorbeeld aan examenklassen of kwetsbare leerlingen. Docenten en ondersteuners voelen zich daarbij vaak onveilig. Dat blijkt uit een enquête onder bijna vijftienduizend AOb-leden.

In het basisonderwijs blijkt 30 procent van de leraren nog naar school te komen. Vooral om les te geven aan kwetsbare leerlingen, al dan niet in combinatie met online les, of om noodopvang te verzorgen voor leerlingen van ouders in een cruciaal beroep.

In het voortgezet onderwijs ligt dat percentage nog hoger: hier komt zo’n 55 procent van de docenten nog naar school. Om les te geven aan eindexamenleerlingen, om praktijklessen te verzorgen of om les te geven aan kwetsbare leerlingen. In beide onderwijssectoren komen de meeste ondersteuners ook nog naar school.

‘Een derde tot ruim de helft van de leraren geeft nog gewoon fysiek les. Dat is een grote vergeten groep’

“Iedereen in Nederland denkt dat er alleen nog online les wordt gegeven”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “Maar dat is niet het geval: een derde tot ruim de helft van de leraren geeft dus nog gewoon fysiek les. Dat is een grote vergeten groep.”

Uit de enquête blijkt dat veel personeelsleden die naar school komen zich daarbij onveilig voelen. In het hele onderwijs voelt grofweg de helft van de leraren zich ‘enigszins veilig’ en een kwart ronduit ‘onveilig’. Bij de ondersteuners zijn deze percentages vergelijkbaar.

Onveiligheid

Het gevoel van onveiligheid zal afgelopen weekeinde nog zijn toegenomen door de uitzending van Nieuwsuur. Daarin verklaarden twee leden van het Outbreak Management Team (OMT), kinderarts Karóly Illy en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, dat het idee dat middelbare scholieren een beperkte rol spelen bij de overdracht van corona ‘een vergissing’ was. De anderhalve meter-maatregel zou op middelbare scholen te snel zijn losgelaten.

Verantwoord

“Minister Slob heeft besloten dat eindexamenkandidaten en zorgleerlingen fysiek les moeten krijgen”, zegt AOb-voorzitter Stolk. “Maar als ondertussen de adviezen van het OMT niet eenduidig zijn, maken mensen zich steeds meer zorgen over hun veiligheid. Want hoe kun je, met dertig eindexamenkandidaten in één lokaal, onderling anderhalve meter afstand houden? De minister moet nu echt heel snel duidelijkheid geven over wat wel en niet verantwoord is.”

Sluiten

Door het gebrek aan duidelijkheid vanuit de overheid tasten de AOb-leden zelf ook in het duister over hoe het onderwijs op korte termijn verder moet. In het voortgezet onderwijs vindt bijvoorbeeld een kwart van de docenten de huidige situatie de beste situatie. Grofweg nog een kwart wil verder in de huidige situatie, maar dan in halve klassen. Een ander kwart wil de school geheel sluiten, terwijl zo’n tien procent de school juist weer helemaal wil openen.

‘Scholen moeten leerlingen spreiden over het gebouw en over lokalen, zodat er voldoende afstand is’

Om het zekere voor het onzekere te nemen zouden er voorlopig geen lessen meer moeten worden gegeven aan grote groepen leerlingen, vindt Stolk. “Scholen moeten leerlingen spreiden over het gebouw en over lokalen, zodat er voldoende afstand is. En als dat echt niet kan zouden de lessen online moeten worden gegeven – ook aan examenkandidaten.”

Arbowet

Leraren en ondersteuners die zich onveilig voelen, bijvoorbeeld doordat ze regelmatig met grote groepen leerlingen te maken krijgen, adviseert de AOb hierover een officiële melding in te dienen bij hun bestuur. “Dat heet formeel een ‘melding van een gevaarlijke situatie’, volgens de Arbowet. Die brieven kunnen de werkgevers aanjagen om een ander beleid te gaan voeren – bijvoorbeeld om de groepen leerlingen te verkleinen of te spreiden.”

Vaccineren

Uit de enquête blijkt tenslotte dat twee derde van het onderwijspersoneel zich zeker wil laten vaccineren. Een deel weet het nog niet, en 5 procent bedankt er voor. Er is wel een duidelijk verschil tussen leeftijdscategorieën: hoe ouder, hoe hoger de bereidheid tot vaccinatie.

Lees ook: AOb: ‘Schrap verplicht fysiek onderwijs examenkandidaten’

Meer nieuws

Battle for brains

Internationalisering is een manier geworden om opleidingen in stand te houden. Tegelijkertijd delven Nederlandse studenten bij sommige studies het onderspit. Ondertussen draait de belastingbetaler voor... LEES VERDER